Inlägg av

Sök studentrepresentantposter för 2021!

Det är en studenträtt att utöva inflytande över utbildningen. Nu i pandemitider är det mer viktigt än någonsin att studenter får gehör för sina åsikter och idéer om hur Karolinska Institutet ska bedriva sin verksamhet.

Nomineringsperiod Mäster 2020

Nu är det en vecka kvar tills nomineringsperioden för utmärkelsen Mäster öppnar för 2020! Mäster utdelas av Utbildningsrådet på förslag av kårmedlemmar en gång varje år till en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets (KI:s) studenter. Mäster ska utdelas till lärare som under en längre tid skött sin […]