Bli medlem

Så här blir du medlem:

 1. Registrera dig på din kurs/ditt program i Ladok.
 2. Betala medlemsavgiften.

Medicinska Föreningen består av och finns till för sina medlemmar. Vi vill att det ska vara enkelt att bli och vara medlem och inte minst att det lönar sig att vara medlem i Medicinska Föreningen. Vi finns här för att göra din studietid till den bästa!

Som medlem i Medicinska Föreningen får du bland annat:

Olika typer av medlemskap

Nedan kan du läsa om vilket medlemskap som passar dig bäst, och hur du ska gå tillväga för att bli medlem.

Studentmedlemskapet är det vanliga medlemskapet för dig som studerar på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå på KI. Du har fulla rättigheter och förmåner som medlem i MF.

För att bli studentmedlem ska du:

 • vara registrerad på en kurs eller ett program på KI den aktuella terminen
 • betala medlemsavgiften som är 195 kr/termin. Det går också att betala medlemsavgiften för ett år (två terminer) 370 kr/år. Tänk då på att du ska vara student hela det året!

Du kan betala medlemsavgiften på följande olika sätt:

 1. Direkt när vi får uppgifter från Ladok om din registrering skickar vi ut en medlemsavi till mailadressen som finns registrerad för dig i Ladok. Där kommer det att stå hur du gör för att betala medlemsavgift och därmed bli medlem i Medicinska Föreningen.
 2. När du lagts in i vårt medlemsregister är det också möjligt för dig att logga in i vår medlemsportal med ditt KI-inlogg. Där kan du betala medlemsavgiften direkt med konto-/kreditkort eller via bankgiro.
 3. Du kan även besöka våra kårexpeditioner i Solna eller Huddinge och betala medlemsavgiften direkt på plats med kort eller kontant.

Är du utbytesstudent?

Studerande vid ett utländskt lärosäte inom det medicinska området som bedriver tillfälliga studier på KI, eller studerande vid annan högskola i Stockholm på kurs som ges av KI, kan också bli studentmedlem. Om du är registrerad i Ladok för din kurs kan du bli medlem på något av sätten ovan.

Om du inte är registrerad i Ladok behöver vi ett intyg att du bedriver studier vid Karolinska Institutet för att kunna registrera dig som medlem. Du kan registreras som medlem en termin i taget, och behöver alltså lämna ett nytt intyg för varje termin. Mejla ett intyg för den aktuella terminen till [email protected] och fyll sedan i dina uppgifter och betala din medlemsavgift i medlemsportalen.

Intygsmall – Certificate of studies at Karolinska Institutet

Det intertriginösa medlemskapet finns till för dig som är behörig för att påbörja studier på forskarnivå på KI, men som ännu ej blivit antagen till doktorandutbildningen. Om du inte ännu är registrerad i Ladok behöver du skicka in ett intyg för att kunna registreras som medlem i MF.

Du kan registreras som medlem en termin i taget. Mejla ett intyg för den aktuella terminen signerat av din handledare till [email protected] och fyll sedan i dina uppgifter och betala medlemsavgiften via medlemsportalen.

Intygsmall – Certificate of studies at Karolinska Institutet
Föreskrifter för intertriginöst medlemskap 2015-08-03

Person som har avlagt doktorsexamen och som utan fast anställning bedriver forskning vid KI och där i huvudsak ersätts genom stipendium för detta, har rätt till medlemskap som postdoktoral stipendiemedlem för en termin i taget.

Mejla ett intyg som styrker att du har rätt till medlemskapet till [email protected] tillsammans med följande uppgifter:

 • namn
 • personnummer
 • fullständig adress
 • telefonnummer
 • e-postadress

Därefter kommer du att få en medlemskapsavi med uppgifter om hur du betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 150 kr/termin.

Föreskrifter för postdoktoralt stipendiemedlemskap 2015-08-03

Om du har varit studentmedlem och har avlagt examen vid Karolinska Institutet eller har varit studentmedlem i minst två år och avbrutit studierna och inte längre är student, kan du ansöka om ständigt medlemskap. Ständigt medlemskap innebär att du blir medlem av MF för resten av ditt liv. Du får ta del av MF:s verksamhet förutom den som endast riktar sig till aktiva studerande. Du får inte heller sitta i Fullmäktige eller styrelsen och får inte rösta i val till Fullmäktige.

För att bli ständig medlem behöver du göra en ansökan om det och betala en engångsavgift på 1 000 kr. Ansökan görs på blanketten nedan och som lämnas in i Kårexepditionen eller scannas in och mejlas till [email protected]. Engångsavgiften (1 000 kr) betalas via avi som skickas ut efter att vi fått in din ansökan, eller med på plats i Kårexpeditionen.

Ansökan ständigt medlemskap i Medicinska Föreningen

Föreskrifter för ständigt medlemskap 2015-03-25

Om du intresserar dig för MF:s verksamhet men inte är studerande på KI, kan du bli stödmedlem i föreningen. Som stödmedlem får du ta del av MF:s verksamhet, förutom den som endast riktar sig till aktiva studerande. Du får inte sitta i Fullmäktige eller styrelsen och får inte rösta i val till Fullmäktige.

Medlemsavgiften för stödmedlemskap i Medicinska Föreningen är 100 kr/termin eller 200 kr/år. Du kan bli stödmedlem via medlemsportalen eller genom att besöka någon av våra kårexpeditioner.

Föreskrifter för stödmedlemskap i Medicinska Föreningen