Bli studentrepresentant

Vill du göra din röst hörd? Vill du skapa förändring på Karolinska Institutet? Bli studentrepresentant!

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot KI, för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla. Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Sök centrala studentrepresentantposter inom KI 2020

Följande poster tillsätts av Fullmäktige den 9 december. Skicka in din kandidatur senast den 4 december!

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Makroekonomiska gruppen (MEG) Beredande organ för konsistoriets respektive rektors beslut avseende långsiktig ekonomisk planering inklusive uppföljning samt modeller för kostnadsfördelning. Samt för fakultetsnämndens beslut avseende långsiktig resursfördelning och modeller för resursfördelning. 1
Samordningsgrupp för kvalitetsarbete Bereder rektors beslut avseende kvalitetssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar. 1
Arbetsmiljönämnden tillika studerandeskyddsombud samt biträdande studerandeskyddsombud Skyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. 2
Arbetsgrupp för internationella frågor En grupp under kommittén för utbildning som arbetar med internationella frågor i utbildningarna. Representanten kan räkna med 3-4 möten per termin. OBS ej vald post för 2019. 1
Projektgrupp för ett projekt inom hållbar utveckling Projektgrupp för projektet Strukturerat och sammanhängande arbete med hållbar utveckling / SDG på KI 1
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för miljömedicin
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för Clintec
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för cell, molekylär-och utvecklingsbiologi
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för klinisk neurovetenskap
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för odontologi (Dentmed). Gäller endast forskarutbildningsfrågor
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för fysiologi och farmakologi
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för kvinnor och barns hälsa
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för laboratoriemedicin
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för medicin, Huddinge
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för medicin, Solna
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för neurovetenskap
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Instutitionen för onkologi-patologi
Utbildningsnämnder och övriga Institutionsrepresentanter Institutionen för global folkhälsa
Europauniversitetet Samarbete mellan ett antal universitet i Europa som KI är delaktigt i. 2
Styrgrupp Canvas Styrgrupp för implementering av Canvas på KI 1
Projektgrupp för översyn av KI:s resursfördelningsmodeller Översyn av KI:s resursfördelningsmodeller 1
Projektgrupp översyn av It-finansiering Översyn IT-finansiering 1
Studentrepresentanter till prioriteringsgrupp ALF Ped och KI Ped Prioriteringsgruppen för årets utlysning av ALF pedagogiska forskningsmedel och KI pedagogiska projektmedel. Studentrepresentanterna ska läsa och bedöma samtliga ansökningar utifrån utlysningarna. Studentrepresentanterna ska också delta aktivt på prioriteringsmötet den 28 aug (heldag). Ersättning utgår om 7.500 kr till studentrepresentanter som läst och granskat ansökningar och deltagit aktivt i diskussionerna på prioriteringsmötet.

Om du vill söka en post eller har frågor, vänligen kontakta Valberedningen:

[email protected]