Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS)

Biomedicinska utbildningssektionen (BUS) är MF:s sektionen för studenter vid kandidatprogrammet i biomedicin och masterprogrammen i biomedicin, bioentreprenörskap och toxikologi vid KI.

BUS huvudsakliga fokus är att samla elever och diskutera frågor som rör utbildning och den pedagogiska utvecklingen i programmen. Elevernas intresse för KI i allmänhet är också representerade. Sektionen är också involverad i att organisera evenemang och sociala aktiviteter för studenterna (nationella och internationella) under året. Det kan vara att man bjuder in inspirerande professorer eller företag att ha en föreläsning för eleverna eller att man hyr studentkårens stuga Solvik för en helg.

Som studentrepresentant i BUS har du stor möjlighet att framföra dina idéer angående biomedicinprogrammen vid KI om vad som kan förbättras och utvecklas. Det kan även involvera om vilka typ av evenemang och sociala aktiviteter sektionen bör ordna för studenterna.
Din insats är mycket uppskattad och värdefull och om du är vill och vara aktiv i sektionen, kan vi hjälpa dig att marknadsföra dina idéer. Du är välkommen till alla våra möten där ett meddelande kommer att skickas till alla biomedicinstudenter en vecka före mötet.