Dokument

Här finner du alla aktuella blanketter och dokument för våra medlemmar.

Medicinska Föreningens stadgar

Medicinska Föreningens verksamhet ska följa dess stadgar. Nedan finner ni den senast uppdaterade versionen, godkänd av Kårfullmäktige.
Medicinska Föreningens stadgar

Medicinska Föreningens reglementen

Medicinska Föreningens utskott, sektioner, nämnder och råds verksamheter styrs, förutom av Medicinska Föreningens stadgar av dess reglementen. Nedan finner ni de senast uppdaterade versionerna av dessa, godkända av Kårfullmäktige.

Reglemente för Fullmäktige
Reglemente för styrelsen
Reglemente för personregister och behandling av personuppgifter inom Medicinska Föreningen
Reglemente för Medicinska Föreningens insignier och hedersutmärkelser
Reglemente för Medicinska Föreningens visuella identitet

Sektioner

Reglemente för Arbetsterapeutsektionen
Reglemente för Audionomsektionen
Reglemente för Biomedicinska analytikersektionen
Reglemente för Biomedicinutbildningssektionen
Reglemente för Doktorandsektionen
Reglemente för Folkhälsovetenskapliga sektionen
Reglemente för Fysioterapeutsektionen
Reglemente för Logopedsektionen
Reglemente för Läkarsektionen
Reglemente för Optikersektionen
Reglemente för Psykologsektionen
Reglemente för Sjuksköterskesektionen

Utskott

Reglemente för Förvaltningsutskottet
Reglemente för Idrottsutskottet
Reglemente för Kommunikationsutskottet
Reglemente för Kulturutskottet
Reglemente för Mottagningsutskottet
Reglemente för Näringslivsutskottet
Reglemente för Programutskottet
Reglemente för Utskottet Students’ Nobel Nightcap (SNNC)

Nämnder

Reglemente för Ceremoninämnden
Reglemente för Disciplinnämnden
Reglemente för Internationella Nämnden
Reglemente för Likabehandlingsnämnden
Reglemente för Stadgetolkningsnämnden
Reglemente för Valberedningen
Reglemente för Valnämnden

Råd

Reglemente för Internationella rådet
Reglemente för Ordföranderådet
Reglemente för Studiesociala rådet
Reglemente för Utbildningsrådet

Fonder

Reglemente för Doktor A. F. Regnells grundfond
Reglemente för Medicinska Föreningens Solviksfond
Reglemente för Professor Frans Westermarks underhållsfond
Reglemente för Prosektor A Westermarks gravfond
Reglemente för stipendieutdelning ur Medicinska Föreningens fonder

Förvaltning

Reglemente för Föreningens lokaler
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för Medicinska Föreningens grafplats

Medicinska Föreningens instruktioner

Särskilda befattningshavare

Instruktion för arkivarien
Instruktion för bibliotekarien
Instruktion för gravvårdaren
Instruktion för kårfotograferna
Instruktion för representanter i externa organ
Instruktion för standarföreriet
Instruktion för värdparet

Övrigt

Instruktion för elektroniskt val av fullmäktige
Instruktion för Sportstugunämnden
Instruktion för särskilt verksamhetsstöd
Instruktioner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Instruktioner för hur ledamöter i organ där Medicinska Föreningen är representerad skall utses
Instruktioner för kårföreningar
Instruktioner för placering av Medicinska Föreningens kapital
Instruktioner för protokollföring och -hantering
Instruktioner för Utbildningsrådet vid utdelande av Mäster
Instruktioner om ekonomisk rapportering

Medicinska Föreningens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Medicinska Föreningens kårfullmäktige, styrelse, utskott, sektioner, nämnder och råd inkommer årligen med en plan för sitt kommande verksamhetsår, och i slutet av året med en berättelse av vad de har åstadkommit och genomfört. Nedan finner ni verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för de senaste åren.

2013
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2013
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2013

2014
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2014
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2014

2015
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2015
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2015

2016
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2016
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2016

2017
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2017
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2017

Medicinska Föreningens årsredovisningar

Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017