Dokument

Här finner du alla aktuella blanketter och dokument.

Medicinska Föreningens stadgar

Medicinska Föreningens verksamhet ska följa dess stadgar. Nedan finner ni den senast uppdaterade versionen, godkänd av Kårfullmäktige.

Medicinska Föreningens stadgar

Medicinska Föreningens reglementen

Medicinska Föreningens utskott, sektioner, nämnder och råds verksamheter styrs, förutom av Medicinska Föreningens stadgar av dess reglementen. Nedan finner ni de senast uppdaterade versionerna av dessa, godkända av Kårfullmäktige.

Reglemente för Fullmäktige
Reglemente för styrelsen
Reglemente för Medicinska Föreningens insignier och hedersutmärkelser
Reglemente för Medicinska Föreningens visuella identitet
Reglemente för personregister och behandling av personuppgifter inom Medicinska Föreningen
Reglemente för behandling av personuppgifter och dataskydd

Sektioner

Reglemente för Arbetsterapeutsektionen
Reglemente för Audionomsektionen
Reglemente för Biomedicinska Analytikersektionen
Reglemente för Biomedicinska Utbildningssektionen
Reglemente för Doktorandsektionen
Reglemente för Folkhälsovetenskapliga sektionen
Reglemente för Fysioterapeutsektionen
Reglemente för Logopedsektionen
Reglemente för Läkarsektionen
Reglemente för Optikersektionen
Reglemente för Psykologsektionen
Reglemente för Sjuksköterskesektionen

Utskott

Reglemente för Förvaltningsutskottet
Reglemente för Idrottsutskottet
Reglemente för Kommunikationsutskottet
Reglemente för Kulturutskottet
Reglemente för Mottagningsutskottet
Reglemente för Näringslivsutskottet
Reglemente för Programutskottet
Reglemente för Utskottet Students’ Nobel Nightcap (SNNC)

Nämnder

Reglemente för Ceremoninämnden
Reglemente för Disciplinnämnden
Reglemente för Internationella Nämnden
Reglemente för Likabehandlingsnämnden
Reglemente för Stadgetolkningsnämnden
Reglemente för Valberedningen
Reglemente för Valnämnden

Råd

Reglemente för Internationella rådet
Reglemente för Ordföranderådet
Reglemente för Studiesociala rådet
Reglemente för Utbildningsrådet

Fonder

Reglemente för Doktor A. F. Regnells grundfond
Reglemente för Medicinska Föreningens Solviksfond
Reglemente för Professor Frans Westermarks underhållsfond
Reglemente för Prosektor A Westermarks gravfond
Reglemente för stipendieutdelning ur Medicinska Föreningens fonder

Förvaltning

Reglemente för Föreningens lokaler
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för Medicinska Föreningens grafplats

Medicinska Föreningens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Medicinska Föreningens kårfullmäktige, styrelse, utskott, sektioner, nämnder och råd inkommer årligen med en plan för sitt kommande verksamhetsår, och i slutet av året med en berättelse av vad de har åstadkommit och genomfört. Nedan finner ni verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för de senaste åren.

2019
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2019
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2019 engelska versioner

2018
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2018

2017
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2017
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2017

2016
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2016
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2016

2015
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2015
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2015

2014
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2014
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2014

2013
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2013
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2013

Medicinska Föreningens behandling av personuppgifter

MF är personuppgiftsansvarig för ett flertal personregister och behandlingar av personuppgifter. I nedanstående informationsblad lämnar vi i enlighet med Dataskyddsförordningens artikel 13 och 14 information om vår behandling av personuppgifterna.

Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i Stockholm medlemsregister
Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i Stockholm förhyrningsregister
Information till stipendiesökande om behandling av personregister