Solviks Viltvårdsförening – Solvik’s game & wildlife society

Medicinska Föreningen’s game & wildlife society operates at Solvik, Medicinska Föreningen’s sports cabin at Värmdö.