Framtidens Kårhus

Under hösten 2017 tog projektet Framtidens Kårhus (FKH) äntligen ett stort steg framåt!

Medicinska Föreningen (MF) har anlitat en projektledare, Anna Eklöf, med flera års erfarenhet av MFs organisation bland annat som vice ordförande för kåren 2010-2011. Målet är att vi ska skapa ett inspirerande, ändamålsenligt och modernt kårhus som står klart i slutet av år 2020.

”Vi vill skapa ett inspirerande kårhus där studenterna kan mötas och lägga sin kraft på kårverksamhet och utbyte av kunskap istället för underhåll av lokalerna.”

 • Projektledare Anna Eklöf

  Foto: Fredrik Hagström

 • Foto: Fredrik Hagström

 • Projektledare Anna Eklöf tillsammans med MF:s vice ordförande 2017 Pontus Dannberg och MF:s ordförande 2017 Max Kynning
  Foto: Fredrik Hagström

 • Foto: Fredrik Hagström

Skicka ett meddelande till projektledare Anna Eklöf:

 • Bakgrund

  Det är över 30 år sedan Medicinska Föreningens kårhus i Solna genomgick en helrenovering. Då skedde en tillbyggnad av aulan som än idag är en stor del av kårhuset. Under åren har underhåll skett men inte alls i den utsträckning som huset behöver och i dagsläget är kårhuset i stort behov av upprustning. Vi behöver rusta upp allt från golv, väggar och tak till modern teknologi som är en förutsättning för dagens verksamheter.

  Kårhuset ligger optimalt beläget i anslutning till Aula Medica, Biomedicum, Nya Karolinska Sjukhuset och Hagastaden. Vi ser en möjlighet att vårt kårhus kommer bli ett nav där studenter kan mötas i olika typer av kårverksamhet. Med ett upprustat kårhus kommer vi kunna erbjuda en inspirerande miljö för möten av studenter, forskare, lärare och alumner mitt i hjärtat av Campus Solna.

 • Fundraisingkampanj

  När Kårhuset genomgick tillbyggnaden under 1980-talet gjordes detta med generöst stöd från bland andra Kjell och Märta Beijers Stiftelse. MF har i dagsläget inte de ekonomiska resurserna för att genomföra den nödvändiga renoveringen på egen hand. Därför kommer MF genomföra en fundraisingkampanj med start under höstterminen 2017.

 • Projektledning

  Som en del i projektet har MF anlitat en projektledare, Anna Eklöf, som till en början främst kommer fokusera på fundraisingkampanjen. Anna har en gedigen historia inom MF där hon bland annat var vice ordförande under 2010-2011. Hon examinerades från Karolinska Institutet 2011 och har sedan dess jobbat runt om i Stockholm. Nu har hon valt att komma tillbaka till MF och driva projektet Framtidens Kårhus. Hon kommer självklart inte kunna göra allt själv i det här projektet som kommer involvera alla delar av MF på olika sätt. Om du är intresserad av att vara en del av århundradets make-over så är det här din chans!

  ”Under mina år som engagerad i MF såg jag vilken skillnad kåren gör. Den skapar en öppen plats där alla kan mötas och ha utbyte av varandra. Både vad gäller gemensamma intressen så som sång eller dans till möjligheter att mötas över utbildningsgränserna och diskutera utbildningsfrågor. Studenterna har en mycket stor och viktig roll på ett Universitet, det får vi aldrig glömma. För mig var det en självklarhet att tacka ja till erbjudandet om att bli projektledare för Framtidens Kårhus. MF kommer för alltid ha en speciell plats i mitt hjärta och jag har alltid brunnit för studenterna. Det här blir ytterligare ett sätt att visa det på.”

  Har du frågor om projektet eller är du intresserad av att engagera dig? Via kontaktformuläret kommer du i direkt kontakt med projektledaren Anna Eklöf.

  Välkommen!