Organisation

Projektledning

Som en del i projektet har MF anlitat ett projektledare, Anna Eklöf, sedan september 2017. Anna har en gedigen historia inom MF där hon bland annat var vice ordförande under 2010-2011. Hon examinerades från logopedprogrammet på Karolinska Institutet 2011 och har sedan dess jobbat runt om i Stockholm. När hon fick höra om projektet var det dock ett enkelt val att komma tillbaka till MF och driva projektet Framtidens Kårhus.

”Under mina år som engagerad i MF såg jag vilken skillnad kåren gör. Den skapar en öppen plats där alla kan mötas och ha utbyte av varandra. Både vad gäller gemensamma intressen så som sång eller dans till möjligheter att mötas över utbildningsgränserna och diskutera utbildningsfrågor. Studenterna har en mycket stor och viktig roll på ett Universitet, det får vi aldrig glömma. För mig var det en självklarhet att tacka ja till erbjudandet om att bli projektledare för Framtidens Kårhus. MF kommer för alltid ha en speciell plats i mitt hjärta och jag har alltid brunnit för studenternas rättigheter, välmående och enorma potential. Det här blir ytterligare ett sätt att visa det på.”

 • Projektledare Anna Eklöf.
  Foto: Fredrik Hagström

 • Foto: Fredrik Hagström

 • Projektledare Anna Eklöf tillsammans med MF:s vice ordförande 2017 Pontus Dannberg och MF:s ordförande 2017 Max Kynning.
  Foto: Fredrik Hagström

 • Foto: Fredrik Hagström

Kårhusstiftelsen

Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse (KHS) grundades 1983 och dess uppgift är att främja studier, forskning, idrottsliga, sociala och kulturella ändamål. Stiftelsen äger, förvaltar och underhåller Medicinska Föreningens Kårhus på campus Solna och har ansvar för dess om- och tillbyggnationer. Projektet Framtidens Kårhus är ett projekt som startats under Kårhusstiftelsen.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter jämte lika antal personliga suppleanter:

 • Medicinska Föreningens ordförande
 • Medicinska Föreningens inspektor
 • 2 av Medicinska Föreningens styrelse valda ledamöter
 • 1 av Karolinska Institutets styrelse utsett ledamot

Ledamöter i Stiftelsen under 2019:

Ordförande:
     Carl Johan Sundberg, MF:s Inspektor
Vice ordförande:
     Daniel Holl, MF-ledamot (suppleant Alice Weréen)
Övriga ledamot:
     Johan Hilm, MF-ledamot (suppleant Andrea Montano Montes)
     Leif Karlsson, MF ordf. (suppleant Josefine Andersson)
     Lennart Ilke, KI-ledamot

Styrgruppen

Kårhusstiftelsen har upprättat projektets Styrgrupp som ansvarar för utarbetande och uppdateringar av projektplanen, för projektets genomförande, samt att ge beredningsgrupperna sina respektive övergripande riktlinjer och uppdrag.

Styrgruppen består av:

Ordförande:
     Carl Johan Sundberg, MF:s Inspektor, Prof. KI
Vice ordförande:
     Mikael Runsiö, Alumn, sjukhusdirektör Södersjukhuset
Ledamot:
     Magnus Huss, projektchef Akademiska Hus
     Lennart Ilke, chef för KI Fastighetsavdelning
     Marie-Louice Isacsson, AU-Chef KI
     Anna Eklöf, Projektledare, alumn
     Daniel Holl, Projektassistent, phd-student KI
     Leif Karlsson, MF ordf. 2019
     Josefine Andersson, MF vice ordf. 2019
     Victor Svedberg, Förvaltningsutskottets ordförande 2019

Ständigt adjungerade:
     Sune Hemmingsson, APV-konsult/teknisk konsult
     Samtliga i FKH-teamet

FKH-Teamet

FKH-Temaet är projektets arbetsgrupp. De arbetar på KHS, Styrgruppen och projektledarens direktiv. De tar fram strategier för projektet att jobba utifrån och ser till att en förankring av arbetet även sker till MF:s ledning. Teamet har ett nära samarbete med KI, bland annat Development Office, Alumni Office och kommunikationsavdeldningen. De har även kontakt med donatorer, stiftelser och alumner. Teamet har även en nära kontakt med alla de övriga MF-medlemmar och övriga som engagerat och engagerar sig i projektet.

FKH-Teamet består av:

Ordförande:
     Anna Eklöf, Projektledare (alumn)
Vice Ordförande:
     Carl Johan Sundberg, (MF Inspektor, Prof. KI)
Ledamot:
     Daniel Holl, projektassistent – renoveringsprocessen (phd-student)
     Anton Hoffman, projektassistent – alumner (student)
     Frode Dinkelspiel, projektassistent – filantropi (student)
     Matilda Kjellander, projektassistent – stiftelser (phd-student)
     Micaela Gonzalez, projektassistent – event och filantropi (student)
     Jessice Härtell, projektassistent – hemsida/pr (student)
     Anne Östholm, kontaktperson fkh/MF styrelse (student)