Stöd Framtidens Kårhus

Medicinska Föreningen är Karolinska Institutets största studentkår och representerar ca 9300 studenter och doktorander. I centrum för kåren står kårhuset optimalt beläget mitt på KI Campus Solna, i anslutning till Aula Medica, Biomedicum, Nya Karolinska Sjukhuset och Hagastaden. Kårhuset är i dagsläget i mycket dåligt skick och det är över 30 år sedan en större upprustning skedde. Då skedde en tillbyggnad av aulan som än idag är en stor del av kårhuset. Under åren har underhåll skett men inte alls i den utsträckning som huset behöver och i dagsläget är kårhuset i stort behov av upprustning.

Projektet Framtidens Kårhus ska skapa ett inspirerande kårhus där våra studenter kan lägga sin kraft på kårverksamhet och utbyte av kunskap istället för underhåll av lokalerna. Kårhuset skapar en plattform där studenter från olika kulturer och geografisk härkomst kan samlas för att bygga kunskap, nätverk och tankar om internationella och interprofessionella samarbeten.

Vi ser en möjlighet att vårt kårhus kommer bli ett nav där studenter kan mötas i olika typer av kårverksamhet. Med ett upprustat kårhus kommer vi kunna erbjuda en inspirerande miljö för möten av studenter, forskare, lärare och alumner mitt i hjärtat av Campus Solna.

När Kårhuset genomgick tillbyggnaden under 1980-talet gjordes detta med generöst stöd från bland andra Kjell och Märta Beijers Stiftelse. MF har i dagsläget inte möjlighet att finansiera den omfattning av renovering som krävs på egen hand utan kommer även denna gång behöva externt stöd. Därför inleddes en fundraisingkampanj under 2018 för Framtidens Kårhus. Projektet fick under 2018 sin första stora privata donation från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Så kan du ge en gåva till Framtidens Kårhus

Kontakta oss för information om hur du kan skänka en gåva!

Finansiering

Här kommer snart en beskrivning på olika områden du kan stödja.