För kåraktiva

På denna sida finns information för alla MF:s utskott, sektioner, nämnder och kårföreningar.

  • Dokumentmallar
  • Blanketter
  • MF-loggor
  • Bokning av lokaler i kårhuset
  • Bokning av Solvik
  • MF:s kommunikationskanaler och sociala medier

Medicinska Föreningens stadgar, reglementen, instruktioner, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och årsredovisningar hittar du här.