Flix

– Medicinska Föreningens damspex

Flix är Medicinska Föreningens damspex, som varje höst sätter upp en interaktiv föreställning med hjärta, smärta, rim och reson för att pigga upp den novembertrötta stämningen i KI:s korridorer.

Under våren kavlar Flix upp ärmarna och hjälper Corpus Karrolina att producera allt från kulisser, kostymer och koreografier till kalas och kakor medan de gör sin grej på scen [klär ut sig till kvinnor, reds. anm.]. Under resten av året sjunger båda spexen på sittningar och andra tillställningar, klurar på nästa års spex och har ruskigt trevligt tillsammans.

Uttagningar till Flix-ensemblen sker i början av varje hösttermin.

Gillar du att stå på scen, sjunga, improvisera och skriva sångtexter? – Kom på audition och bli vår nya stjärna!

Gillar du att sy, snickra, baka, designa affisher eller ordna fester? – Kom på stormöte och hitta den grupp som kittlar just din kreativa sida!

Ordförande:
Timo Oosterveld