Flix

Flix är Medicinska Föreningens tjejspex, som varje höst sätter upp en interaktiv föreställning med hjärta, smärta, rim och reson för att pigga upp den novembertrötta stämningen i KI:s korridorer.

Under våren kavlar Flix upp ärmarna och hjälper Corpus Karrolina att producera allt från kulisser, kostymer och koreografier till kalas och kakor medan de gör sin grej på scen [klär ut sig till kvinnor, reds. anm.]. Under resten av året sjunger båda spexen på sittningar och andra tillställningar, klurar på nästa års spex och har ruskigt trevligt tillsammans.

Uttagningar till Flixensamblen sker i början av varje hösttermin.

Gillar du att stå på scen, sjunga, improvisera och skriva sångtexter?
Kom på audition och bli vår nya stjärna!

Gillar du att sy, snickra, baka, designa affisher eller ordna fester?
Kom på stormöte och hitta den grupp som kittlar just din kreativa sida!

Ordförande:
Timo Oosterveld