Solvik

Solvik är Medicinska Föreningens sportstuga på Värmdö strax utanför Stockholm. Det är en samling små stugor vid vattnet i det lagom avlägsna Beatelund. Hit kan du åka när du vill ha fest, bada bastu, paddla kanot, hänga med vänner, äta gott, gå i skogen, ligga i solen, plugga i lugn och ro eller titta på båtar som åker förbi.

På Solvik finns gott om sängplatser (24st), badbryggor, bastu och båtar. Köket är normalutrustat inkl. diskmaskin och det går bra att laga mat till ca 30 personer. Under höst-, vinter- och vårsäsong hyr man Solvik dygnvis och på sommaren veckovis.

Att åka buss från Slussen och gå den sista biten tar ca 40 min. Med bil går det såklart fortare.

Ett Solviksdygn löper från kl. 14.00 till kl. 14.00 dagen efter. I bokningskalendern kan du se när Solvik är ledigt. En bokning för ett dygn kan visuellt överlappa med nästa eller föregående bokning i kalendern pga att den sträcker sig över båda dagarna i kalendern. Detta fenomen är inbyggt i Google Calendar, Solvik är inte dubbelbokat.

Välkomstbrev Solvik

Mer information

Solvik A-Ö
Städningsföreskrifter för Solvik
Ordningsföreskrifter för Solvik
Brandföreskrifter för Solvik
I nödfall

Vägbeskrivning

Kommunalt
Ta buss 428, 429 eller 430 från Slussen mot Ingarö. Kolla tider på sl.se. Gå av vid Beatelundsvägen (Värmdö). Gå sedan tillbaka 20 meter och sväng vänster på vägen uppför backen. Följ den ca 700 och sväng sedan vänster in på stigen i skogen där det är skyltat Solvik. Alternativ så följ vägen och håll hela tiden åt vänster.

Bil
Adress: Färjholmsvägen 3, 134 61 Ingarö

Kör väg 222 mot Gustavsberg. Ta avfarten Ingarö/Gustavsberg/Värmdö Marknad och åk mot Ingarö. Sväng höger där det är skyltat mot Beatelund (andra busshållplatsen du ser). Ta vänster vid soptunnorna och sedan vänster igen. Tänk på att kullen upp till bastun kan vara isig på vintern, ibland måste man lämna bilen vid bastun.

Båt
Följ Kolström från Baggensfjärden österut. Solvik ligger på norra sidan lite före du åker under bron mellan Värmdö och Ingarö.

Google maps

Sportstugunämnden

Solviksfogdarna, eller Sportstugunämnden, är studenter och f.d. studenter som ideellt tar hand om Solvik. Stugan, som ligger vid Kolström, sundet mellan Värmdö och Ingarö, har varit i Medicinska Föreningens ägo sedan 1961 och har allt sedan denna tid använts flitigt utav dess medlemmar.

Uthyrningsverksamheten sköts dels av MF:s vaktmästare och dels av Solviksfogdarna som som tar hand om både syningar och underhåll av fastigheten. Underhållsarbete äger främst rum under så kallade fixartillställningar. Normalt brukar en fixarhelg äga rum under hösten och en under våren. Vid dessa tillfällen städas tomten av, bryggor tas upp eller läggs i, trädäck oljas, ved klyvs, slitna täcken och madrasser byts, element och rörsystem kontrolleras och inventarierna inventeras. Den första veckan på sommarlovet arrangeras en hel fixarvecka där större projekt utförs såsom att bygga/byta toaletter, måla huset eller fönster, gräva ut diken, röja sly, eller som nu senast, totalrenovering av köket! Arbetet under dessa tillställningar utförs förutom utav fogdar även av frivilliga studenter och deras vänner som därmed, på ett avgörande vis, möjliggör ett adekvat underhåll av fastigheten och dess ägor.

Om ni har några frågor angående Solvik eller rentav är sugna på att engagera er i Solvik är ni varmt välkomna att kontakta vår Sportstugechef Daniel Holl på [email protected] eller [email protected].

Internuthyrning - Kårorgan

Solviksfogdarna, eller Sportstugunämnden, är de som sköter underhållet av Solvik. Underhållsarbete äger främst rum under så kallade fixartillställningar. Normalt brukar en fixarhelg äga rum under hösten och en under våren. Vid dessa tillfällen städas tomten av, bryggor tas upp eller läggs i, trädäck oljas, ved klyvs, slitna täcken och madrasser byts, element och rörsystem kontrolleras och inventarierna inventeras. Den första veckan på sommarlovet arrangeras en hel fixarvecka där större projekt utförs såsom att bygga/byta toaletter, måla huset eller fönster, gräva ut diken, röja sly, eller som nu senast, en totalrenovering av köket!

Vi tror att det, ibland ovan givna idag finns dålig förståelse för hur mycket arbete som faktiskt går åt till att förvalta Solvik och vilket merarbete som en dåligt utförd städning genererar för de synande fogdarna. Sportstugenämnden vill därför öka förståelsen för detta bland våra interna förhyrare, som ju står för majoriteten av vår verksamhet, samtidigt som vi vill öka mängden arbetare under ”fixar”-tillställningarna. Det tål dessutom att poängteras att dessa tillställningar ofta är mycket glamfyllda och allt som ofta generar mycket gott samkväm!

Närvaroplikt är nu införd där varje kårorgan som fortsättningsvis, på årlig basis, önskar nyttja Solvik kostnadsfritt skall bidra med arbete motsvarande två persondygn (2 x 8 timmar) vid valfri(a) ”fixar”-tillställning(ar).
De föreningar/utskott som bidrar med flest arbetare får som bonus en extra kostnadsfri natt att nyttja på Solvik.

Om ni har några frågor angående Solvik eller rentav är sugna på att engagera er i Solvik är ni varmt välkomna att kontakta vår Sportstugechef Daniel Holl på [email protected].