Information med anledning av COVID-19

Uppdaterad: 2020-06-17

Våren har präglats av stora utmaningar för oss alla och vi vill ge en stor eloge till alla studentrepresentanter, sektioner och presidiet som jobbat (och fortsätter jobba!) hårdare än någonsin för att utbildningen vid KI ska hålla så bra kvalitet som möjligt.

KI kommer successivt återgå till campusförlagd undervisning under hösten 2020 och vi hoppas att även kårlivet kan vakna till liv som vanligt så småningom – om än det måste ske stegvis på ett säkert sätt.

Evenemang och möten

Styrelsen anser att möten, aktiviteter och evenemang kan ske i Kårhuset i Solna och Kårridoren i Flemingsberg under förutsättning att rådande rekommendationer följs.

Möten uppmuntras fortfarande till att hållas digitalt, här finns några tips på plattformer att använda sig av: https://medarbetare.ki.se/e-moten

Bra att tänka på är följande:

Kårexpeditionerna

Kårexpeditionerna i Solna och Flemingsberg hålls stängda tills vidare. Oavsett om du har frågor kring medlemskap, studentinflytande, dina rättigheter eller verksamheten kan du kontakta oss som vanligt via mejl, per telefon, samt boka in möten digitalt!

Kontaktinfo hittar du här.

Studentinflytande

Våra studentrepresentanter, sektionerna och presidiet har kontinuerlig kontakt med KI för att skapa de bästa förutsättningarna för alla studenter – både programspecifikt och genom centralt påverkansarbete. Genom MF kan du påverka din utbildning och de beslut som tas av KI!

Hör av dig till din sektion om du har frågor eller vill ta upp något om din utbildning, samt sök lediga studentrepresentantposter här.

MF:s COVID-19 resursgrupp

Som en steg mot att kanalisera kårengagemanget kring situationen inrättade Presidiet tillsammans med Inspektor Carl Johan Sundberg en resursgrupp för arbete kring COVID-19. Gruppen anordnar bland annat digitala evenemang kring psykisk hälsa, föreläsningar i serien ”Experts explain” och jobbar tillsammans med Sjukvårdshjälpen för att förse vården med skyddsutrustning!

Läs mer om alla projekt, dela med dig av idéer och gå med i teamen.