Information med anledning av COVID-19

Uppdaterad: 2020-09-08

Året har präglats av stora utmaningar för oss alla och vi vill ge en stor eloge till alla studentrepresentanter, sektioner och presidiet som jobbat (och fortsätter jobba!) hårdare än någonsin för att utbildningen vid KI ska hålla så bra kvalitet som möjligt.

KI kommer successivt återgå till campusförlagd undervisning under hösten 2020 och kårlivet vaknar även till liv så småningom – stegvis, på ett säkert sätt såklart. Höstens mottagning sker delvis fysiskt och delvis digitalt för att vara så säker som möjligt för alla studenter samt att vi ändå kan lära känna och välkomna alla nya studenter till KI och MF!

Evenemang och möten

Styrelsen anser att möten, aktiviteter och evenemang kan ske i Kårhuset i Solna, Kårridoren i Flemingsberg samt sportstugan Solvik under förutsättningen att rådande rekommendationer följs. Styrelsen rekommenderar att en riskbedömning görs inför varje evenemang och att evenemang hålls utomhus i största möjliga mån.

Möten uppmuntras fortfarande till att hållas digitalt, här finns några tips på plattformer att använda sig av: https://medarbetare.ki.se/e-moten

Bra att tänka på är följande:

Resor

Styrelsen avråder samtliga utrikes resor organiserade genom MF. Avrådan gäller tillsvidare.

Kårexpeditionerna

Kårexpeditionerna i Solna och Flemingsberg kommer att vara öppna i höst, se öppettider längst ner på hemsidan. I kårexpeditionerna har vi vidtagit skyddsåtgärder för minskad smittspridning, men rekommenderar fortsatt kontakt via mejl och per telefon i första hand.

Kontaktinfo hittar du här.

Studentinflytande

Våra studentrepresentanter, sektionerna och presidiet har kontinuerlig kontakt med KI för att skapa de bästa förutsättningarna för alla studenter – både programspecifikt och genom centralt påverkansarbete. Genom MF kan du påverka din utbildning och de beslut som tas av KI!

Hör av dig till din sektion om du har frågor eller vill ta upp något om din utbildning, samt sök lediga studentrepresentantposter här.

MF:s COVID-19 resursgrupp

Som en steg mot att kanalisera kårengagemanget kring situationen inrättade Presidiet tillsammans med Inspektor Carl Johan Sundberg en resursgrupp för arbete kring COVID-19. Gruppen har under våren och sommaren bland annat anordnat digitala evenemang kring psykisk hälsa, föreläsningar i serien ”Experts explain” och jobbat tillsammans med Sjukvårdshjälpen för att förse vården med skyddsutrustning!

Läs mer om MF:s COVID-19 resurgrupp här.