Information med anledning av COVID-19

Uppdaterad: 2020-12-02

Året har präglats av stora utmaningar för oss alla och vi vill ge en stor eloge till alla studentrepresentanter, sektioner och presidiet som jobbat (och fortsätter jobba!) hårdare än någonsin för att utbildningen vid KI ska hålla så bra kvalitet som möjligt. Alla våra medlemmar och KI:s studenter har varit otroligt duktiga att ställa om på så kort tid, vilket vi är väldigt stolta över.

Den 29 oktober 2020 skärpte Folkhälsomyndigheten sina allmänna råd i Stockholms län på grund av ökat antal diagnostiserade med covid-19 och ökad belastning på hälso- och sjukvården. Alla som vistas i Stockholms län uppmanas nu att avstå från att delta i t.ex. möten, konserter, föreställningar samt om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Folkhälsomyndigheten avråder från att arrangera eller delta i fester eller annat liknande socialt umgänge. Regeringen gick den 20 november ut med insatt förbud mot offentliga tillställningar om mer än 8 personer från och med 24 november på grund av det rådande ökade smittläget.

Med anledning av samhällssituationen har Medicinska Föreningens Styrelse beslutat att rekommendationerna nedan gäller tillsvidare.

Evenemang och möten

Styrelsen avråder samtliga delar av kåren att arrangera fysiska evenemang och möten. Evenemang och möten uppmuntras att istället hållas digitalt.

Kårlokalerna är öppna för anställda och arvoderade som behöver arbeta på plats, samt för medlemmar med access i syfte att ge plats för enskilt arbete.

Förhyrningar i Kårhuset och på Solvik

Externa förhyrare av lokaler i Medicinska Föreningens Kårhus och sportstugan Solvik måste anpassa sin verksamhet till Folkhälsomyndighetens råd.

Resor

Styrelsen avråder samtliga genom kåren organiserade resor.

Kårexpeditionerna

Kårexpeditionerna i Solna och Flemingsberg hålls stängda, men administratören är tillgänglig via mejl och telefon under kontorstid.

Kontaktinfo hittar du här.

Budget och ekonomi

Styrelsen anser att kårorgan kan återgå till en mer normal användning av budgeterade medel för 2020, om inte annat meddelas av Skattmästaren eller Förvaltningsutskottet.

Studentinflytande

Våra studentrepresentanter, sektionerna och presidiet har kontinuerlig kontakt med KI för att skapa de bästa förutsättningarna för alla studenter – både programspecifikt och genom centralt påverkansarbete. Genom MF kan du påverka din utbildning och de beslut som tas av KI!

Hör av dig till din sektion om du har frågor eller vill ta upp något om din utbildning, samt sök lediga studentrepresentantposter här.

MF:s COVID-19 resursgrupp

Som en steg mot att kanalisera kårengagemanget kring situationen inrättade Presidiet tillsammans med Inspektor Carl Johan Sundberg en resursgrupp för arbete kring COVID-19. Gruppen har under våren och sommaren bland annat anordnat digitala evenemang kring psykisk hälsa, föreläsningar i serien ”Experts explain” och jobbat tillsammans med Sjukvårdshjälpen för att förse vården med skyddsutrustning!

Läs mer om MF:s COVID-19 resurgrupp här.

Användbara länkar:

Vid frågor, kontakta gärna MF:s ordförande och vice ordförande på [email protected].