Information med anledning av COVID-19

Uppdaterad: 2020-04-01

Situationen i samhället påverkar oss alla och vi vill påminna alla våra medlemmar om att ta hand om er själva och varandra, fortsätta träffas digitalt så mycket som möjligt – ta en fika, plugga tillsammans, joina Friskvårdens live-streamade klasser, ring din mormor (följ @mfsthlm på Instagram för dagliga utmaningar!). Fortsätta leva som vanligt i den utsträckning det går utifrån rekommendationer och regler från myndigheter och regering.

För många har undervisningsformerna förändrats och universitetet står inför en stor utmaning att anpassa alla program och kurser så snabbt som möjligt för att alla studenter ska få chansen att nå sina kursmål. Vi försäkrar er om att vi, genom Presidiet, sektionerna inom MF och alla studentrepresentanter, jobbar hårdare än någonsin just nu och har en nära dialog med alla delar av KI för att se till att utbildningen fortsatt håller så bra kvalitet som möjligt!

MF:s COVID-19 resursgrupp

Som en steg mot att kanalisera kårengagemanget kring situationen har Presidiet tillsammans med Inspektor Carl Johan Sundberg inrättat en resursgrupp för arbete kring COVID-19. Gruppen ska bland annat skapa en plattform för samtal kring ämnet, anordna digitala evenemang kring psykisk hälsa, samordna frågor kring hur våra medlemmar kan hjälpa till inom vård, forskning och i samhället i övrigt samt sprida relevant information i MF:s sociala kanaler. Vill du engagera dig i gruppen eller har idéer? Mejla [email protected]!

Utbildningsfrågor

Sektionerna och presidiet har kontinuerligt kontakt med KI för att skapa de bästa förutsättningarna för alla studenter vid alla program. Kontakta gärna din sektion om du har frågor eller vill ta upp något om din utbildning!

Förändringar i MF:s verksamhet

Medicinska Föreningens styrelse upprättade riktlinjer vid ett extrainsatt möte den 14 mars tillsammans med Inspektor samt utskotts- och sektionsordföranden. Riktlinjerna har sedan dess kontinuerligt re-evaluerats och uppdaterats. Den senaste informationen, uppdaterad den 1 april, hittar du nedan. Tills annat meddelas gäller följande:

Kårhuset i Solna och Kårridoren i Flemingsberg

Kårhuset och Kårridoren är stängda för evenemang och möten till och med den 31 maj. Medlemmar och anställda kommer in som vanligt med kortaccess.

  • Vårbalen den 25 april är tyvärr inställd. Vår förhoppning är att istället kunna anordna ett höstmingel eller liknande för utdelning av förtjänstmedaljerna.
  • Fullmäktigesammanträde den 27 april sker som planerat, men kommer att anordnas digitalt istället. Mer info skickas ut i samband med kallelsen till Fullmäktigeledamöterna.
  • Examensefterfesten den 6 juni – inget beslut har fattats än. Diskussion pågår med KI:s ceremonienhet, vi uppdaterar er via vår hemsida och Facebook.

Styrelsen är behjälplig alla som önskar hjälp med att sätta upp ett möte eller evenemang digitalt. Här finns några tips på plattformer att använda sig av: https://medarbetare.ki.se/e-moten

Kårexpeditionerna

Kårexpeditionerna hålls stängda tills vidare. Det går bra att kontakta oss som vanligt via mejl och per telefon, samt boka in möten digitalt.

Solvik

Sportstugan Solvik kan bokas och hyras som vanligt.

Anställda

MF:s personal tillåts arbeta hemifrån från och med 2020-03-17 tillsvidare.

Krisbudget

Förvaltningsutskottet har på uppdrag av styrelsen upprättat två alternativa budgetscenarion i fallen att alla evenemang skulle ställas in under resten av våren alternativt resten av året. Styrelsen har diskuterat det ekonomiska läget och rekommenderar samtliga kårorgan att minimera mindre nödvändiga utgifter tillsvidare.