Kårval

Medicinska Föreningen styrs av Fullmäktige, dess högst beslutande organ. Du, och alla andra medlemmar, har nu möjligheten att påverka MFs framtid. I Kårvalet har alla medlemmar rösträtt!

Fullmäktige består av 29 ledamöter. Av dessa kommer minst 14 platser tillsättas direkt av medlemmar i ett personval, och resterande 15 tillsätts via våra utbildningssektioner. Här nedan presenteras samtliga kandidater i det allmänna valet (alltså de ni kan rösta på).

Valet kommer börja den 20e oktober, då alla medlemmar får en röstlänk via mail. Röstlänken är aktiv till och med den 27e oktober, så passa på att rösta innan dess.