Kårvalet – Valresultat

I det allmänna valet till Medicinska Föreningens Fullmäktige 2017-2018 var valdeltagandet 19,3%. Vidare har 15 ledamöter tillsatts av föreningens sektioner.

Ledamöter allmänna valet

Anton Hoffman                           22,7%
Ghonchehgol Assadi                  22,5%
Emily Eriksson                            20,4%
Anastasios Mastroanastasiou   17,4%
Alice Weréen                               14,4%
Mathilda Björkman                   13,6%
Klara Arvidsson                          13,2%
Anne Östholm                             12,3%
Julia Massoud                             11,9%
Isabelle Wemar                            11,1%
Sofia Gustavson                          10,7%
Leif Karlsson                                10,7%
Marion Vogel                               10,7%
Laura Andersson                          9,9%

Suppleanter allmänna valet
Anders Norell Bergendahl        8,9%
Darco Zindrou                             8,3%
Julia Ekman                                 7,9%
Felix Von Renteln                       7,7%
Ulrika Södergård                        7,3%
Leo Ziegel                                     7,3%
Hanna Eklund                             6,9%
Karin Ström                                 6,9%
Hanna Crona                               6,7%
Blank                                             3,8%

Sektionsrepresentanter Sektion
Maud Brönnimann                    BAS
Carl Blomkvist                             BAS
Simon Björkén                             BUS
Meike Bleeksma                          BUS
Hannes Eichner                          DSA
Eva Hesselmark                          DSA
Elin Frisell                                    Fysio
Valter Zingmark                          Fysio
Axel Schröder                              LS
Soran Rabin Bozorg                   LS
Sanna Edwin                                PHS
Mark Bothe                                   PHS
Pinja Ruuhinen                           PsyKI
Maya Winther                             PsyKI
Oscar Martinez Martinez          SSEK 

Suppleanter Sektion
Inga

Om du anser att valet inte har förrättats i enlighet med Medicinska Föreningens stadgar kan du kontakta Inspektor Carl Johan Sundberg, [email protected]