Kårvalet 2018

Valtiderna fortsätter i Medicinska Föreningen
– påverka ditt studentliv!

Nästa månad sker det årliga föreningsvalet. Detta ger dig möjligheten att påverka din utbildning, ditt studentliv och allt som händer i Medicinska Föreningen. Genom att rösta i valet framför du din åsikt om hur saker och ting ska styras i din studentkår. Om du känner att du vill representera dina medstudenter och engagera dig i föreningens styre uppmanar vi dig att kandidera till Fullmäktige!

Nomineringsstopp är den 4 oktober.

Vad är Fullmäktige? Medicinska Föreningens organisation utgår från dess högsta beslutande organ, Fullmäktige, som vanligtvis sammanträder tre gånger per termin. Under dessa möten, som hålls kvällstid, fattar man beslut om föreningens verksamhet och framtid. Bland annat väljs Styrelsen, studentrepresentanter och många av kårens förtroendevalda. Man fastställer även budget, godkänner föreningens verksamhetsplan och beslutar om kårens riktlinjer och ställningstaganden. Fullmäktige består av upp till 29 ledamöter.

Vad förväntas av mig? Det finns inga krav på dig bortsett från att du måste vara medlem i föreningen. Inför mötet får du en kallelse och ska läsa möteshandlingarna, för att sedan delta på mötet och behandla ärendena. Sammanträdet varar i två till tre timmar och mat serveras.

Hur väljs jag in? Efter inskickad kandidatur deltar du i det allmänna valet som hålls 19-26 oktober och väljs in genom röstning. Du kan även ta kontakt med din sektion – din sektion kommer tilldelas platser i Fullmäktige och kan kan utse dig till ledamot. Om du utses till ledamot av din sektion kan du inte kandidera i det allmänna valet.

För att kandidera ska du fylla i följande mall:

Namn:
Jag studerar följande program/kurs(er):
E-mailadress:
Telefonnummer:

Mejla din kandidatur med ämnesrad Kandidatur till Fullmäktige till: [email protected]

…eller lämna in skriftlig kandidatur i kårexpeditionen.

En valaffisch kommer utformas inför valet, därför kommer vi i ett senare skede begära en bild på dig och eventuell kort motivering. Dessa ska vara inskickade senast 11 oktober.

Din kandidatur ska vara inskickad senast den 4 oktober 23:59.

Vid frågor och funderingar kring valet, Fullmäktige eller övrigt, var god mejla:

[email protected]