Kårvalet 2019

Kårvalet närmar sig
– påverka ditt studentliv!

I oktober sker det årliga föreningsvalet. Detta ger dig möjligheten att påverka din utbildning, ditt studentliv och allt som händer i Medicinska Föreningen. Genom att rösta i valet framför du din åsikt om hur saker och ting ska styras i din studentkår. Om du känner att du vill representera dina medstudenter och engagera dig i föreningens styre uppmanar vi dig att kandidera till Fullmäktige!

Vad är Fullmäktige?

Medicinska Föreningens organisation utgår från dess högsta beslutande organ, Fullmäktige, som vanligtvis sammanträder tre gånger per termin. Under dessa möten, som hålls kvällstid, fattar man beslut om föreningens verksamhet och framtid. Bland annat väljs Styrelsen, studentrepresentanter och många av kårens förtroendevalda. Man fastställer även budget, godkänner föreningens verksamhetsplan och beslutar om kårens riktlinjer och ställningstaganden. Fullmäktige består av upp till 29 ledamöter.

Vad förväntas av mig?

För att kunna bli vald till ledamot i Fullmäktige måste du vara studentmedlem i Föreningen. Inför mötet får du en kallelse och ska läsa möteshandlingarna, för att sedan delta på mötet och behandla ärendena. Sammanträdet varar i två till tre timmar och mat serveras. Fullmäktiges primära språk är svenska, vilket innebär att alla handlingar är på svenska och du förväntas därför kunna svenska på en sådan nivå att du förstår ärendena som behandlas.

Hur väljs jag in?

Efter inskickad kandidatur deltar du i det allmänna valet som hålls 24-31 oktober och väljs in genom röstning. Du kan även ta kontakt med din sektion – din sektion kommer tilldelas platser i Fullmäktige och kan utse dig till ledamot. Om du utses till ledamot av din sektion kan du inte kandidera i det allmänna valet.

Din kandidatur ska innehålla följande:

  • För- och efternamn
  • Program/kurs(er) du studerar
  • E-mailadress och telefonnummer
  • En bild på dig
  • En kort motivering (högst 100 ord) på svenska och engelska

Mejla din kandidatur med ämnesrad Kandidatur till Fullmäktige till: [email protected] eller lämna in skriftlig kandidatur i kårexpeditionen.

Din kandidatur ska vara inskickad senast den 24 oktober kl. 12:00.

Vid frågor och funderingar kring valet, Fullmäktige eller övrigt, var god mejla:

[email protected]