Kårvalet 2020

Här är kandidaterna!

Valet till Fullmäktige är din möjlighet att tycka till om vår studentkår – vilken framtid ser du i Medicinska Föreningen? Titta genom kandidaterna, läs deras motiveringar och välj vem som ska representera dig i Fullmäktige!

Röstlänk skickas ut till alla studentmedlemmar i Medicinska Föreningen per mejl. Du kan rösta mellan den 26 och 31 oktober.

Kandidater Fullmäktige 2020-2021

Gabriel Allgårdh

Läkarstudent T1

Hej!

Jag heter Gabriel Allgårdh och skulle vilja kandidera till Fullmäktige i medicinska föreningen. Jag är bara några veckor in på första terminen på läkarprogrammet men har redan fått ett mycket positivt intryck av institutet, campus, anställda och elever. Eftersom jag har så många år framför mig ser jag därför inte hur jag kommer att kunna låta bli att göra KI till ett andra hem. KI:s trygga och uppmuntrande miljö vill jag att andra också ska kunna uppleva. Min vision är därför att hjälpas åt att skapa de bästa förutsättningarna för ett kreativt och inspirerande hem; jag vill bli en av de som genom Medicinska Föreningen försöker göra denna vision till verklighet.

Zusanna Bjurenfalk

Psykologstudent

Jag sitter för närvarande i FuM och kandiderar till ytterligare en mandatperiod. Detta eftersom jag vill fortsätta vara med och bidra till utvecklandet av Medicinska Föreningens arbete. Mitt fokus ligger på att öka MF’s relevans för KI’s studenter.

Constance Boissin

Doktorand

Hej, jag heter Constance och jag vill kandidera till Fullmäktige! Jag pratar inte så bra Svenska, men jag förstår det en lite! Jag ska prova att förstår alt under mötena, men jag också tror vi har många internationnella studenter på KI och vi kan pratar på Engelska i FuM! Jag är entusiastisk, jordnära, och den franska sidan av mig är lite revolutionär! Jag hoppas att jag kan använda dessa egenskaper till förmån för hela MF studenter.

Oscar Dwyer

Läkarstudent T8

Under min studietid på KI har jag engagerat mig inom föreningen Blåslaget och således även stiftat bekantskap med andra av MFs föreningar och utskott. Jag har haft väldigt roligt och skulle vara mycket glad över chansen att få lära mig mer om MF som helhet och samarbetet med KI samt kunna vara med och bidra till allt som händer på kåren. Jag har lärt mig en hel del av mitt styrelsearbete i Blåslaget och tror att jag skulle lära mig mycket mer genom att få ett större perspektiv som omfattar hela kåren.

Naela Hagatulah

Läkarstudent T6

Jag heter Naela, är 24 år gammal och ursprungligen från en liten stad i Småland. Jag har valt att kandidera till fullmäktige eftersom jag dels tycker att det är viktigt att studentperspektivet kommer fram, men också för egen del då jag tycker om att träffa nya människor och diskutera fram nya idéer och lösningar! Jag har viss erfarenhet av liknande då jag satt som ordförande i elevkåren under min gymnasietid. Hoppas vi ses!

Andreas Henriksson

Psykologstudent T3

Studentlivet på KI ska vara tillgängligt, enkelt och framförallt roligt. I min roll som ordförande för psykologsektionen (PsyKI) har jag allt för ofta fått höra att det är krångligt att engagera sig i studentlivet och att det är svårt att förstå varför man bör vara medlem i MF. Så ska det inte vara. Därför har jag tillsammans med styrelsen arbetat för att psykologstudenterna på KI ska vilja engagera sig både i det studiesociala och i utvecklingen av programmet för att få det studentliv de själva önskar. Nu vill jag höja blicken och möjliggöra det samma för alla studenter på KI.

Alexander Klaréus

Psykologstudent T3

Medicinska Föreningens verksamhet måste vara relevant för dess medlemmar. Där har vi mycket kvar att göra – och jag vill göra min del. Medicinska föreningen är grunden för ett rikt studentliv vid Karolinska Institutet, och det är ett arv vi förvaltar tillsammans. Jag hoppas på ert fortsatta stöd för mitt engagemang i fullmäktige, för att kunna sträva efter en studentorganisation som kan utgöra vår självklara mötesplats.

Matilda Kjellander

Doktorand

Jag har en bred erfarenhet från KI och MF, sedan 2012. Jag engagerade mig i MF min första termin och har varit aktiv i PrU, FU, styrelsen, stipendieprövningsnämnden, som sekreterare, värdinna, fadder mm. Jag vill att kåren ska vara en självklar samlingsplats för alla studenter, där engagemang, driv, nya idéer och gemenskap frodas. Jag tror att jag kan bidra med mina erfarenheter och perspektiv i de strategiska och ibland tillsynes abstrakta beslut som behöver fattas i FUM. Jag bryr mig jättemycket om MF och skulle vara väldigt glad över att få fortsätta bidra till kåren ännu ett år.

Vito Marquez Rocco

Masterstudent hälsoekonomi, policy och management

Jag anser att jag skulle kunna bidra mycket till det KIs fullmäktigeslaget. Tillsammans skulle kunna försöka förbättra så mycket som möjligt vårt prestigefyllda universitet. Jag har ägnat mycket till att hjälpa mina förra institutioner med min passion för att tjäna, så gjorde jag som president av studenters förening i mina skolor i Carabobos Universitet i Venezuela: Odontologiskolan och medicinska vetenskaper i olika perioder (så medlem av båda skolors fullmäktigeskår). Dessutom var jag utvalde som representant av min region i den Studenters Nationella Församlingen vilken verkade inom den Nationella Kongressen. Ytterligare var jag utvalde president av ungarna och studenter av ett av de största partierna i landet i min region.

Mirco Martino

Doktorand

Välfärd och kvalitet på utbildningen för studenter vid KI är min prioritet. Under de åren som styrelseledamot och ordförande för doktorandföreningen har jag lärt mig mycket om KI-struktur och ledarskap och hur man hanterar dem. Förra året deltog jag som suppleant för DSA i FuM på alla möten och gav inlägg för många diskussioner och argument. I år vill jag ta med min erfarenhet av FuM för att arbeta för bättre hälsa och utbildning för doktorander såväl som för alla studenter på KI.

Sebastian Ols

Doktorand

My name is Sebastian, I’m 28 years old, and in my fourth year of my PhD at KI. I have been an active board member of the Doctoral Students’ Association (DSA) for the past three years. Currently I am the vice-chair of the DSA and sit as a suppleant in FUM. I have attended all FUM meetings during the past year and feel like next year I want to play a more active role, hence my candidacy. With doctoral students making up a large proportion of KI’s total student body, I feel it is necessary that we are adequately represented in the students’ union.

Kajsa Oltorp

Läkarstudent T4

Jag kandiderar till FuM eftersom jag vill påverka mitt studentliv. Studenter har möjlighet att påverka sin studentkår till att bli så bra som möjligt. Som aktiv i Programutskottet har jag fått inblick i det som Medicinska Föreningen gör för sina studenter. Genom engagemang i FuM vill jag fortsätta påverka vår studiesociala verksamhet eftersom det är en viktig del av att vara student på Karolinska institutet.

Jan Philipp Reising

Doktorand

I have been a member of FuM this year and I would like to continue my efforts. A priority for me is to ensure that MF works for all its constituents, undergraduate and graduate as well as swedish and international students. Being in FuM is a great place to strive for this goal, due to its budgetary power. It was fun getting to know how MF works internally and I am looking forward to being involved in the future.

Erik Söderlund

Psykologstudent T5

För studentrepresentation,
För ett rikt studentliv,
För MF

Medicinska Föreningen gör att vi kan leva våra bästa liv som studenter. Utöver mitt engagemang i Programutskottet och Förvaltningsutskottet vill jag stå till förfogande i Fullmäktiges arbete för att ytterligare gynna medlemmarnas rätt till inflytande över deras utbildning och ett rikt studentliv.

Leonie Vetter

Doktorand

Hej, Jag är doktorandstudent som vill gärna förbättra livet av doktorander hos KI. Hela studentlivet har jag varit aktiv i olika student råder eftersom den välmående av studenter är väldigt viktigt för mig. Därför är jag medlem av DSA sedan sista året. Jag tänker att FuM är ett av det viktigaste råder inom MF och jag tror att det är viktigt att det finns mer doktorander inom FuM eftersom vi är en av den största sektioner med bara lite inflytande. Mitt mål är att tillvarata doktoranders intressen på ett bra sätt och förbättra deras studentlivet.

Nils Werge

Läkarstudent T6

Jag kandiderar för fullmäktige för att jag vill på riktigt vara en del att göra KI till den bästa möjliga medicinska universitet vi vet att den kan vara, vi har ju världens bästa studenter så varför inte?

Vid frågor och funderingar kring valet, Fullmäktige eller övrigt, mejla gärna Valnämnden på [email protected].