Kårvalet 2020 – valresultat

Mellan den 26 – 31 oktober förrättades Kårvalet 2020, där kårens medlemmar hade chansen att rösta på vilka som skulle få äran att titulera sig Fullmäktiges ledamöter för 2020/2021. Nu har valresultaten räknats och Valnämnden kan härmed kungöra valresultatet och mandatfördelningen i det allmänna valet och för kårens sektioner!

Fullmäktige 2020-2021

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Totalt antal röster: 788
Valdeltagande: 342 personer (14,7%)
Antal röster per person i genomsnitt: 2,30 (min 0 röster, max 5 röster per person)
Antal kandidater i det allmänna valet: 16

15 av Fullmäktiges 29 mandat var reserverade för sektionsrepresentanter. Sektionerna tillsatte 11 mandat och därmed fanns 18 mandat att tillsättas genom det allmänna valet.

Ledamöter utsedda i allmänna valet Antal röster (procent av det totala antalet röster)
Vito Marquez 153 (19,4%)
Erik Söderlund 65 (8,2%)
Leonie Vetter 59 (7,5%)
Matilda Kjellander 56 (7,1%)
Andreas Henriksson 55 (7,0%)
Jan Philipp Reising 55 (7,0%)
Mirco Martino 54 (6,9%)
Sebastian Ols 52 (6,6%)
Constance Boissin 51 (6,5%)
Zusanna Bjurenfalk 37 (4,7%)
Naela Hagatulah 35 (4,4%)
Alexander Klaréus 34 (4,3%)
Kajsa Oltorp 30 (3,8%)
Oscar Dwyer 26 (3,3%)
Gabriel Allgårdh 15 (1,8%)
Nils Werge 7 (0,9%)
Blanka röster 4 (0,5%)

Sektioner – mandatfördelning

15 av Fullmäktiges 29 mandat var reserverade för sektionerna. De tre största sektionerna; Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS), gavs möjligheten att tillsätta två mandat var och de övriga sektionerna gavs möjligheten att tillsätta ett mandat per sektion. Varje sektion fick även utse en suppleant per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionens ordinarie ledamot är frånvarande. Av de 15 reserverade mandaten tillsattes 11.

Sektion  Sektionsrepresentant Personlig suppleant
Artemis
AS
BAS Deni Rashid
BUS Benjamin Maier
Tim Häneke 

DSA Gabriele Girelli
Roberto Ballerino 
Dina Dabaghie
Yangjun Liu 
FOVET/PHS Alexa Zamfir  Alice Sherbro 
Fysio Magnus Emanuelson 
LS Alexander Liimatainen
Hedieh Mohammadi 
Ib Green-Petersen
Kimia Dianat 
LoS
Kaustika Alexandra Holm  Rebecca Pennerud 
PsyKI Mikaela Thomson  Johan Helander 
SSEK

Om du anser att valet ej skett i förenlighet med Medicinska Föreningens stadgar är du välkommen att kontakta Valnämnden via [email protected].