Kårvalet 2020

Kårvalet närmar sig
– påverka din studiesituation!

Den 26 till 31 oktober sker det årliga kårvalet. Detta ger dig möjligheten att påverka din utbildning, ditt studentliv och allt som händer i Medicinska Föreningen. Genom att rösta i valet framför du din åsikt om hur saker och ting ska styras i din studentkår. Om du känner att du vill representera dina medstudenter och engagera dig i föreningens styre uppmanar vi dig att kandidera till Fullmäktige! Skicka in din kandidatur senast 18 oktober.

Vad är Fullmäktige?

Medicinska Föreningens organisation utgår från dess högsta beslutande organ, Fullmäktige, som vanligtvis sammanträder tre gånger per termin. Under dessa möten, som hålls kvällstid, fattar man beslut om föreningens verksamhet och framtid. Bland annat väljs Styrelsen, studentrepresentanter och många av kårens förtroendevalda. Man fastställer även budget, godkänner föreningens verksamhetsplan och beslutar om kårens riktlinjer och ställningstaganden. Fullmäktige består av upp till 29 ledamöter.

Varför borde jag kandidera?

Som ledamot i Fullmäktige har du chansen att påverka Medicinska Föreningens inriktning och verksamhet – hur ska vi se till att utbildningen vid KI håller världsklass, hur gör vi studentlivet vid KI till det bästa? Vad ska MF fokusera på och vem ska sitta på de viktiga posterna inom kåren och som studentrepresentanter inom KI? I FuM lär du dig mer om MF:s organisation, får värdefull erfarenhet samt meriter för din utbildning och framtida arbetsliv. Du får dessutom träffa äldrekursare och studenter från andra utbildningar vid KI och på varje sammanträde bjuds det på mat!

Vad förväntas av mig?

För att kunna bli vald till ledamot i Fullmäktige måste du vara studentmedlem i Medicinska Föreningen. Inför mötet får du en kallelse och ska läsa möteshandlingarna, för att sedan delta på mötet och behandla ärendena. Sammanträdet varar i två till tre timmar. Fullmäktiges primära språk är svenska, vilket innebär att alla handlingar är på svenska och du förväntas därför kunna svenska på en sådan nivå att du förstår ärendena som behandlas.

Hur väljs jag in?

Efter inskickad kandidatur deltar du i det allmänna valet där alla Medicinska Föreningens studentmedlemmar röstar. Du kan även ta kontakt med din sektion – din sektion kommer tilldelas platser i Fullmäktige och kan utse dig till ledamot. Om du utses till ledamot av din sektion kan du inte kandidera i det allmänna valet.

Kandidera nu!

Din kandidatur ska innehålla följande:

  • För- och efternamn
  • Program/kurs(er) du studerar
  • E-mailadress och telefonnummer
  • En bild på dig
  • En kort motivering (högst 100 ord) på svenska och engelska

Mejla din kandidatur med ämnesrad Kandidatur till Fullmäktige till [email protected]. Din kandidatur ska vara inskickad senast den 18 oktober kl. 23:59.

Om du har frågor och funderingar kring valet, Fullmäktige eller övrigt, mejla gärna Valnämnden på [email protected].