Kårvalet 2021 – kandidater

Valnämnden presenterar härmed kandidaterna i Kårvalet 2021! Kårvalet är din möjlighet att tycka till om vem som ska fatta viktiga beslut som påverkar vår studentkår, det vill säga alla sektioner, utskott, nämnder, kårföreningar och alla medlemmar – vilken framtid ser du i Medicinska Föreningen?

Titta genom kandidaterna, läs deras motiveringar och välj vem eller vilka du vill se i MF:s högsta beslutande organ, Fullmäktige (FuM) 2021/22.

Röstlänken har skickats ut via KI survey till alla studentmedlemmars mejl den 22 oktober. Tänk på att mejlet skickats till den mejladress som finns registrerad för dig i medlemsregistret och kom ihåg att även kolla skräpposten. Har du ej fått röstlänken? Hör av dig till Valnämnden så hjälper vi dig.