Mäster

Mäster, Medicinska Föreningens pris till en utomordentlig pedagog och lärare.

Det är nu dags att nominera DIN handledare eller lärare, som du tycker förtjänar ett fantastiskt tack. Medicinska Föreningen delar varje år ut Mäster till en lärare vid Karolinska Institutet som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt, eller, som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Mottagare av Mäster tilldelas ett diplom av Medicinska Föreningens utbildningsråd, bjuds på Medicinska Föreningens Luciabal, under vilken Mäster delas ut, samt erhåller en namnskylt unik för Mästermottagare.

Nomineringar till Mäster mottages till och med den 25e oktober kl 23.59.

”Utmärkelsen Mäster ska utdelas till lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.”

Ta din chans och nominera din lärare/handledare idag.

Nominera din lärare genom att skicka ett mail innehållande följande:

  • Lärarens namn och arbetsplats (institution/klinik)
  • En beskrivning av lärarens insatser och bidrag till KIs utbildningar (Beskrivningen är motiveringen till varför läraren förtjänar Mäster, enligt ovan kriterie).

Nomineringen skickas sedan till [email protected], senast kl 23.59 den 25e oktober 2018.