Dokument för kåraktiva

Här finner du alla aktuella blanketter och dokument för våra medlemmar.

Medicinska Föreningens stadgar:
Medicinska Föreningens verksamhet ska följa dess stadgar. Nedan finner ni den senast uppdaterade versionen, godkänd av Kårfullmäktige.
Medicinska Föreningens Stadgar

Medicinska Föreningens reglementen:
Medicinska Föreningens utskott, sektioner, nämnder och råds verksamheter styrs, förutom av Medicinska Föreningens stadgar av dess reglementen. Nedan finner ni de senast uppdaterade versionerna av dessa, godkända av Kårfullmäktige.

Sektioner:
Arbetsterapeutsektionen
Audionomsektionen
Biomedicinska Utbildningssektionen
Doktorandsektionen
Fysioterapeutsektionen
Folkhälsovetenskapssektionen
Logopedsektionen
Läkarsektionen
Optikersektionen
Psykologsektionen
Sjuksköterskesektionen

Utskott:
Förvaltningsutskottet
Kommunikationsutskottet
Kulturutskottet
Idrottsutskottet
Mottagningsutskottet
Näringslivsutskottet
Programutskottet

Nämnder:
Internationella Nämnden
Likabehandlingsnämnden
Valberedningen
Valnämnden

Råd:
Ordföranderådet
Utbildningsrådet

Medicinska Föreningens verksamhetsplan och verksamhetsberättelser:
Medicinska Föreningens kårfullmäktige, styrelse, utskott, sektioner, nämnder och råd inkommer årligen med en plan för sitt kommande verksamhetsår, och i slutet av året med en berättelse av vad de har åstadkommit och genomfört. Nedan finner ni verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för de senaste åren.

2013:
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2013
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2013

2014:
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2014
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2014

2015:
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2015
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2015

2016:
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2016
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2016

2017:
Verksamhetsplan Medicinska Föreningen 2017
Verksamhetsberättelse Medicinska Föreningen 2017

Medicinska Föreningens dokumentmallar:
Mellan kårfullmäktige, styrelse, utskott, sektioner, nämnder, råd och arbetsgrupper blir det många möten under året. För att underlätta finns det dokumentmallar för hur både dagordning och protokoll ska se ut.
Dagordning mall
Protokoll mall