Stipendier

Ansökningsperioden har öppnat!

Det går nu att ansöka om följande stipendier:

  • stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier
  • stipendium ut Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Läs mer om stipendierna och hur du ansöker om dem i listan!

Vid frågor angående stipendier kontakta:

Matilda Kjellander
Ordförande Stipendieprövningsnämnden
[email protected]

Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Utlysning av stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Ansökan om stipendier ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier 2017 är nu öppen.

Ändamål:
Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande:
Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och som med framgång bedriver sina studier. Vid utdelning av stipendium tas hänsyn till den stipendiesökandes ekonomiska ställning.

Stipendiebelopp:
Högst 22 000 kr.

Sista ansökningsdatum:
31 Oktober 2017

Skicka din ansökan:
Som en (1) fil i pdf format till 
[email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studier 2017”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2017 (finns endast på engelska, men det går bra att fylla i på svenska). 

OBS! Notera att den ifyllda ansökningsblanketten måste skrivas ut, signeras och scannas in.

Application form 2017 Medicinska Föreningens samstiftelse for Studies

Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Utlysning av stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Ansökan om stipendier ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor 2017 är nu öppen.

Ändamål:
Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Behöriga sökande:
Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet. Stipendiat skall förbinda sig att redovisa resultatet av studieresan i en reseberättelse.

Stipendiebelopp:
Högst 16 500 kr.

Sista ansökningsdatum:
31 Oktober 2017

Skicka din ansökan:
Som en (1) fil i pdf format till 
[email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studieresor 2017”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2017 (finns endast på engelska, men det går bra att fylla i på svenska). 

OBS! Notera att den ifyllda ansökningsblanketten måste skrivas ut, signeras och scannas in.

Application form 2017 Medicinska Föreningens samstiftelse for Study Trips