SSCO och SSSB

Som medlem i Medicinska Föreningen får du stå i bostadskö hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och hyra bostad hos dem. SSSB är Stockholms största förmedlare av studentbostäder med nästan 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm. SSSB ägs av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).

Utdrag från ssco.se – Om SSCO

SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. SSCO har i dagsläget ca 40 medlemskårer och representerar genom dem runt 85 000 studenter. Det är alltså kårerna som är medlemmar i SSCO och inte de enskilda studenterna.

SSCO har tre huvuduppgifter:

 • Att värna om och utveckla Stockholm som Sveriges ledande utbildningsort
  SSCO arbetar kontinuerligt gentemot kommun, landsting och riksdag för att förbättra stockholmsstudenternas situation och utveckla Stockholm som utbildningsort. Genom att föra fram studentrelaterade frågor mot politiker och andra beslutsfattare samt arbeta för att existerande samarbetsorgan hålls levande ska SSCO verka för att säkerställa ett långsiktigt studentinflytande i regionen.SSCO har i över tio år delat ut priset Stockholms studentvän till organisationer/företag/grupper/personer som alla på något sätt gjort insatser för Stockholms studenter och studentkårer.
 • Att erbjuda mötesplatser för Stockholmsregionens studenter och studentkårer
  I detta syfte ansvarar SSCO genom dotterbolaget SSCO service AB för driften av Studentpalatset vid Odenplan. I Studentpalatset erbjuds en lugn studiemiljö med nästan 300 läsplatser och flertalet grupprum för de allra flesta av Stockholms studenter. Om just du kan plugga på Studentpalatset avgörs dock av om din högskola har valt att vara med i samarbetet kring Studentpalatset eller inte. Läs mer på Studentpalatsets hemsida. I Studentpalatset finns också mötesrum som SSCO:s medlemskårer kan låna utan kostnad.SSCO kan vid behov hjälpa medlemskårerna att starta, sköta eller utveckla verksamheten. Dessutom anordnar vi utbildningar för kåraktiva och håller kårpresidieträffar där presidialerna på alla SSCO:s medlemskårer kan träffas och utbyta erfarenheter.
 • Att tillhandahålla gemensam service för Stockholmsregionens studenter
  SSCO tillhandahåller gemensam service för Stockholmsregionens studenter i form av studentbostäder och andrahandsförmedlingen Akademisk kvart.

Läs mer om SSCO på ssco.se.

Utdrag från sssb.se – Om oss

”Stiftelsen Stockholms studentbostäder grundades 1958 av Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO). Vårt uppdrag, att tillhandahålla bostäder för studenter som är medlemmar i en SSCO-ansluten studentkår, erbjuder vi Stockholms studenter ett trivsamt och prisvärt studentboende. Vi är störst i Sverige på studentbostäder med nästan 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm.

Vi har en dynamisk, ung målgrupp bestående av både svenska och internationella högskolestudenter.”

Stå i bostadskö hos SSSB

För att få stå i SSSB:s bostadskö måste du vara mellan 17/18 – 50 år och medlem i en studentkår som är ansluten till SSCO.

Tänk på följande:

 • Om du har ett svenskt personnummer måste du se till att det finns registrerat både hos SSSB och hos Medicinska Föreningen.
 • Saknar du svenskt personnummer måste du ha samma e-postadress registrerad hos SSSB och hos Medicinska Föreningen.

Vi exporterar dagligen uppgifter om våra medlemmar till SSSB. 

90 dagar efter att du ställt dig i kön kommer SSSB kontrollera om du är medlem i en SSCO-ansluten studentkår, vilket MF är. Om du inte är kårmedlem när SSSB kontrollerar om du är medlem eller ej kommer du att uteslutas ur kön. Du kan dock själv välja att parkera dina dagar, dock max i 36 månader.

Läs mer om SSSB på sssb.se.