Stipendier

Varje år beslutar styrelsen om vilka stipendier som ska delas ut samt när de delas ut. Stipendierna utlyses på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Medicinska Föreningens stipendier

De senaste åren har stipendier ur följande stiftelser delats ut:

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Utlyses vanligtvis på hösten.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Utlyses vanligtvis på hösten.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Utlyses vanligtvis under senare delen av våren.

Är du ej behörig att söka något av stipendierna ovan? Kolla in KI:s stipendier!