Stipendier

Varje år beslutar Styrelsen om när och vilka stipendier som ska delas ut. Ansökningsperioden för stipendier ur stiftelserna nedan är nu öppen för 2020. Läs mer om stipendiernas ändamål, ansökningar och behörighet genom att klicka på dem. Ledamöter i Styrelsen eller organ som bereder stipendieärenden är inte behöriga att söka stipendier. 

Sista ansökningsdatum för samtliga stipendier är 31 oktober 2020.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och som med framgång bedriver sina studier. Vid utdelning av stipendium tas hänsyn till den stipendiesökandes ekonomiska ställning.

Stipendiebelopp: Högst 13 900 kr.

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till [email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studier 2020”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2020 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Formuläret kan fyllas i antingen på svenska eller engelska.

Formulär: Application form 2020 Medicinska Föreningens samstiftelse för Studier

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet. Stipendiat skall förbinda sig att redovisa resultatet av studieresan i en reseberättelse.

Stipendiebelopp: Högst 12 000 kr.

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till [email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studieresor 2020”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2020 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Formuläret kan fyllas i antingen på svenska eller engelska.

Formulär: Application form 2020 Medicinska Föreningens samstiftelse for Studieresor

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och är aktiv inom pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Stipendiebelopp: Högst 8 000 kr.

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till [email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Folke Sjöqvist 2020”. Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Formuläret kan fyllas i antingen på svenska eller engelska.

Formulär: Application form 2020 Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond

Är du ej behörig att söka något av stipendierna ovan? Kolla in KI:s stipendier!