Vanliga frågor och svar

Medlemskap

För att bli studentmedlem i Medicinska Föreningen ska du vara registrerad student på Karolinska Institutet den aktuella terminen. För att bli stödmedlem krävs inte det.

Att vara stödmedlem är ett sätt att stödja Medicinska Föreningen men ger dig inga medlemsförmåner (såsom MF-kortet och SSSB) eller demokratiska rättigheter inom MF. Däremot kan du som stödmedlem delta i kårföreningarnas verksamhet! Det går även att vara stödmedlem som icke-student.

Vi får även information från LADOK om registrerade doktorandstudenter och skickar en avi till dig så fort du är inlagd i vårt register. Är du nyantagen doktorand och ännu inte registrerad i LADOK? Skicka oss i så fall en kopia av ditt antagningsbeslut via mejl, eller kom till en av våra kårexpeditioner. Bifoga även ditt fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så kan vi registrera dig.

Ja det kan du! Eftersom du inte ännu är registrerad som doktorand i Ladok, måste vi registrera dig manuellt i vårt medlemsregister som en intertriginös medlem. För att göra detta behöver vi ett intyg som styrker att du studerar på KI den här terminen och förbereder dig för att antas till doktorandutbildning. Dokumentet bör vara signerat av din handledare. På det sätt vet vi att du hör till KI! Det går bra att använda vår intygsmall som du hittar nedan. Utöver det behöver vi även veta:

 • Fullständigt namn
 • Svenskt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
 • Adress i Sverige dit du vill få ditt Mecenatkort
 • E-postadress

Du kan mejla intyget och dina kontaktuppgifter till oss på [email protected] eller besöka en av våra kårexpeditioner. Efter det kan du betala medlemsavgiften, antingen via eAvi som vi skickar till dig eller direkt i kårexpeditionen!

Intygsmall – Certificate of studies at Karolinska Institutet
Föreskrifter för intertriginöst medlemskap i Medicinska Föreningen

Om du intresserar dig för MF:s verksamhet men inte är studerande på KI, kan du bli stödmedlem i föreningen. Som stödmedlem får du ta del av MF:s verksamhet, förutom den som endast riktar sig till aktiva studerande. Du får inte sitta i Fullmäktige eller styrelsen och får inte rösta i val till Fullmäktige.

Medlemsavgiften för stödmedlem är 100 kr/ termin eller 200 kr/år. Du kan enkelt bli stödmedlem via medlemsportalen eller i våra kårexpeditioner.

Föreskrifter för stödmedlemskap i Medicinska Föreningen

Nej, sedan den 1 juli 2010 är det inte längre obligatoriskt för studenter på universitet och högskolor att vara medlemmar i en studentkår. Då avskaffades nämligen det s.k. kårobligatoriet. Medicinska Föreningens verksamhet fortsätter dock oförtrutet och vill du vara medlem och därigenom påverka och ta del av alla förmåner är du varmt välkommen som medlem!

Medlemskapet gäller för en termin i taget. Det står på avin och i medlemsportalen vilken termin du betalar medlemsavgift för. Ditt kårmedlemskap är giltigt från den dag Medicinska Föreningen mottar din betalning och vi fått information om din registrering i LADOK fram tills att den aktuella terminen löper ut. Det finns ingen sommartermin – sommaren hör till vårterminen.

Om du väljer att betala för två terminer kommer du att få ett Mecenatkort för den aktuella terminen först, eftersom Mecenatkorten alltid gäller i en termin åt gången. Så fort du registreras för nästa termin beställs det automatiskt ett nytt kort till dig!

Medlemskap upphör att gälla då den period för vilket det gäller har tagit slut förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori och att medlemskapet inte har förlängts.

En medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Det sker genom en skriftlig anmälan om utträde som tillställes föreningen. Eventuella erlagda avgifter betalas inte tillbaka.

Om studentmedlem avskiljs från utbildning vid Karolinska Institutet (vilket sker efter beslut av Högskolans avskiljandenämnd) upphör dennes medlemskap i MF att gälla, förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori.

Stödmedlemmar, ständiga medlemmar, hedersledamöter och invalda medlemmar kan uteslutas ur Föreningen av Disciplinnämnden. Eventuella erlagda avgifter är då förverkade.

Studerandemedlem som avstängs från Karolinska Institutet (vilket sker efter beslut av KI:s disciplinnämnd), avstänges för samma tid också från Medicinska Föreningen. Erlagda avgifter är förverkade.

Medlemsavgift/betalning

Du kan betala medlemsavgiften på följande olika sätt:

1) Vi skickar automatiskt ut en elektronisk medlemsavi till din KI-mail eller annan mailadress som finns registrerad för dig när vi har fått information från LADOK att du har blivit registrerad på en kurs på KI. Där kommer det att stå hur du gör för att betala medlemsavgiften och därmed bli medlem i Medicinska Föreningen.

2) Så fort du finns inlagd i vårt register är det också möjligt för dig att logga in i vår medlemsportal med samma inloggningsnamn och lösenord som du använder till din KI-mail. Där kan du betala medlemsavgiften direkt med konto-/kreditkort eller ta fram ditt avinummer (OCR-nummer) för att betala din medlemsavgift via bankgirot.

3) Du kan även besöka våra kårexpeditioner i Solna eller Flemingsberg och betala medlemsavgiften direkt på plats med kort eller kontant.

Vanligaste orsaken är att vårt system inte ser dig som registrerad på KI, det vill säga vi har inte fått information från LADOK om att du är registrerad student på KI. Efter att du har haft ditt upprop och blivit registrerad på din kurs eller ditt program skickar KI dina uppgifter till oss, det brukar ske några dagar efter kursstarten. Om det gått väldigt lång tid kan du dubbelkolla med din kursadministration att du finns med i LADOK och skicka in ett utdrag till oss på [email protected] samt ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer så mailar vi dig en avi!

Kontrollera så att du angett alla uppgifter korrekt, om det fortfarande inte fungerar, kan du kontakta vår kårexpedition.

Vi skickar ut medlemskapsavier per mejl till alla studenter som är registrerade på Karolinska Institutet och till alla som var medlem hos oss under föregående termin. Är det din första termin på KI så kan du inte bli medlem förrän du påbörjat dina studier, eftersom du inte finns registrerad i KI:s studentdatabas (LADOK) förrän då. Det kan ta ca en vecka från att du blivit registrerad i LADOK till att vi kan se dig i vårt system. Avierna skickas till den mejladress som du tilldelats av KI. Om du inte fått en avi fastän du ska studera kan detta bero på att vi inte har någon aktuell mejladress till dig. Testa att istället logga in i medlemsportalen, eller kontakta oss om det inte fungerar att logga in.

Det kan ta ett par dagar innan betalningen registreras hos oss om du har betalat via giro eller internetbank. Vänta ett par dagar och kolla sedan igen. Har betalningen fortfarande inte registrerats så beror det oftast på att du angivit fel OCR-nummer eller betalat för fel termin.

Skicka ett mejl till vår skattmästare Johanna Jangland – [email protected] där du bifogar kvittot på genomförd betalning, så hjälper hon dig. Om du inte har något kvitto, se till att skriva vem som är kontoinnehavare för det konto du betalade ifrån, vad som angavs som meddelande/OCR-nummer, vilket datum betalningen gjordes och vilket bankgironummer du betalade till.

Om det finns flera avier för samma termin kan det bero på att du råkat skapa en till avi via medlemsportalen fast det redan fanns en. Det gör inget, det räcker att en av dem är betald för att du ska registreras som medlem den terminen!

Kontakta oss så hjälper vi dig med din betalning.

Det är numera frivilligt för högskolestuderande att vara medlem i en studentkår såsom Medicinska Föreningen. Du får därför betala medlemsavgiften när du vill, men du blir inte medlem förrän du har gjort det.

Om ditt namn är felstavat eller felskrivet på något annat sätt ska du först och främst kontakta KI för att få det ändrat i LADOK. Besök Infopunkten vid biblioteken i Solna eller Flemingsberg alternativt maila [email protected].

Du kan också kontakta kundtjänst på Mecenat om det är extra bråttom inför beställning av Mecenatkortet.

Om du inte är student eller inte vill vara medlem är det bara att strunta i avin! Du behöver inte göra någonting. Om du vill fortsätta att vara medlem fastän du inte ska studera denna termin kan du istället bli stödmedlem.

Enligt stadgarna blir man ju medlem när man betalar sin medlemsavgift. När man gör det har man ju godkänt villkoren för medlemskapet enligt stadgarna. Det går ju inte att ångra eftersom man har ju därigenom ingått ett civilrättsligt avtal där stadgarna är avtalsvillkoren. Stadgarna hänvisas det ju till bl.a. i medlemsportalens sida för att bli medlem under ”Villkor för medlemskap och medlemsavgifter”. Däremot är det fritt fram att gå ur när man vill. Det står ju tydligt om det här och det framgår ju också i stadgarna att medlemsavgiften inte betalas tillbaka. Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen eller distansavtalslagen gäller inte för föreningsmedlemskap och går inte att ångra enligt någon av de lagarna.

Mecenatkortet

 1. Du kan själv kontrollera status för ditt kort på Mecenats hemsida.
 2. Dubbelkolla vilken adress du har i LADOK. Även fast vi på Medicinska Föreningen har din korrekta adress, är det den som finns i LADOK som är dominerande och skickas till Mecenat. Du kan själv lägga in en adress i LADOK. Du kan också logga in och ändra din adress på Mecenat och beställa ett nytt kort.
 3. Om det inte går att hitta något kort är den vanligaste orsaken till detta är att vi inte har fått uppgift om att du är registrerad student/doktorand på KI. Mecenatkortet beställs bara till registrerade studenter/doktorander i LADOK. Kontrollera i LADOK att du är registrerad för aktuella terminen.

Några dagar efter att vi har beställt ditt kort kommer du att få ett mejl från Mecenat så att du vet att kortet har skickats. I mejlet finns en länk för att skapa ett konto hos Mecenat och börja använda Mecenats mobilapp, då får du Mecenatkortet direkt i mobilen!

Mecenat – create account from email

För att få SLs logotyp på ditt Mecenatkort måste du vara registrerad för studier med 100 % studietakt i 15 veckor eller 75 % studietakt i 20 veckor under terminen. Mecenat får automatiskt uppgifterna om din kursregistrering från Ladok, det bestäms alltså inte av Medicinska Föreningen. Läs mer på Mecenat och SL.

Är du doktorandstudent?

Följande gäller för doktorandstudenter:
Termin 1:

 • Doktorander registrerade på termin 1 (=antagningstermin) saknar aktivitet förgående termin eftersom den läggs in i efterhand. De får styrka sin aktivitet första terminen med intyg direkt till Mecenat.

Termin 2, 3 osv:

 • Doktoranden ska vara registrerad innevarande termin + ha minst 75% aktivitet föregående termin
  Då ska de per automatik få SL-rabatten.
 • I de fall en doktorand nuvarande termin har 75 % aktivitet och om aktiviteten föregående termin var mindre än 75 % måste de får styrka sin aktivitet med intyg direkt till Mecenat.

Om du inte har fått SL loggan på ditt kort, men anser att du uppfyller kraven, behöver du styrka detta direkt till Mecenat. Du kan kontakta deras kundtjänst på [email protected].

Om ditt namn är felstavat ska du först och främst kontakta KI för att få det ändrat i LADOK, eftersom MF:s medlemsregister uppdateras med uppgifter därifrån. Besök Infopunkten vid biblioteken i Solna eller Huddinge alternativt maila [email protected]ki.se. Sedan kan du själv beställa ett nytt kort från Mecenat.

Du kan beställa ett nytt kort (dubblettkort) från Mecenat.

SSSB

 1. Dubbelkolla så att du verkligen betalat medlemskap på Medicinska Föreningen för aktuell termin. Det gör du här: Medlemsportalen (Tänk på att en betalning kan ta några dagar innan den syns och sedan tar det ytterligare några dagar innan du registreras till SSSB)
 2. Kontrollera att du angivit ditt fullständiga svenska personnummer och att du har samma mejladress registrerad hos SSSB som hos Medicinska Föreningen.
 3. Om du har varit medlem tidigare, kommer ditt förnyade medlemskap att uppdateras först efter att det tidigare gått ut, läs mer på SSSB:s hemsida.
 4. Kvarstår problemet – kontakta kårexpeditionen.

Om du har varit medlem tidigare, kommer ditt förnyade medlemskap att uppdateras först efter att det tidigare gått ut, läs mer under SSSB:s frågor och svar.

Övrigt

Ja, det ska du! Särskilt om du vill ha ditt Mecenatkort skickat till dig!

1) Du måste göra en adressändring hos Svensk adressändring för att din nya adress ska komma in i folkbokföringen.

2) Se också till att du har rätt adress i Ladok.

3) Dubbelkolla även att vi har din rätta adress i Medlemsportalen. Vi kommer att få din nya adress automatiskt från Ladok, så det bästa är att radera den gamla adressen i medlemsportalen, så att den inte skriver över den nya från Ladok.

4) Glöm inte att även ändra din adress hos SSSB om du står i deras bostadskö.

MF har inte längre hand om KI:s parkeringstillstånd. Däremot går det att få tag på personaldekaler hos Odontologiska Föreningen (OF).

Här finner ni mer information om Personuppgiftshantering vid Medicinska Föreningen:

Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i Stockholm medlemsregister