Mind & Body

Människan, och speciellt studenternas, mående är ett viktigt ämne för Medicinska Föreningen. Projektet Mind & Body fokuserar på psykisk och fysisk utveckling, samt strävar till att mildra stress i studenters vardag. Vårat mål är att erbjuda aktiviteter och samlingsplatser som kan hjälpa MFs studenter till bättre välmående. Nedan kan du läsa om de nuvarande aktuella händelser som MF erbjuder inom Mind & Body.