Mind & Body

Hårda tider skapar starka människor. I dessa pandemitider vill vi ge våra medlemmar möjlighet att förbättra sig själva och komma starkare ur denna situation. Därför har vi startat projektet Mind & Body som fokuserar på psykisk och fysisk utveckling, och strävar till att mildra stress och den påverkan pandemin haft på studenters vardag och också bidra med verktyg för att bygga motståndskraft. Nedan kan du läsa om de olika grenarna av Mind & Body-projektet för att delta i kommande evenemang.