Mottagare av Crux Parva Medicorum våren 2018

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för föreningen. Den kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Medaljen delas ut vid Amphioxgasquen den 27 januari. 

Klara Arvidsson

Klara Arvidsson har genom sitt arbete inom olika delar av MFs verksamhet bidragit till att lyfta frågan om campus Flemingsberg och utveckla verksamheten på detta campus. Bl. a genom att informera Flemingsbergs studenter om MFs verksamhet, bjuda in studenterna till MFs olika tillställställningar, uppmuntra dem till att engagera sig i studentkåren och anordna aktiviteter som de tycker är meningsfulla. Klara har varit ett gott ansikte utåt för kåren gentemot speciellt campus Flemingsberg.

Som tack för ditt värdefulla arbete önskar Medicinska Föreningen tilldela dig, Klara Arvidsson Crux Parva Medicorum.

Tack Klara!

Ghonchehgol Assadi

Ghonchehgol, eller Ghonche är en sann vän till MF och i år vår eminenta värdinna. Ghonche har under sin tid bidragit med många idéer om hur man kan förbättra studenters hälsa och psykosociala miljö på KI och MF. Detta har lätt till att MF nu har en Alkoholpolicy samt en Värdegrund som hon själv har lagt ner mycket tid på att lägga fram.

Som tack för ditt hårda arbete önskar Medicinska Föreningen tilldela dig Ghonchehgol Assadi, Crux Parva Medicorum.

Tack Ghonche!

Jessica Härtell

Jessica har under sin anställning på MF under det föregående året även arbetat med saker som inte faller inom arbetsbeskrivningen genom att bidra till förra årets uppdatering av hemsidan, förbättrade rutiner avseende både förhyrningar och administration av medlemmar och uppdaterat mycket av vårt visuella arbete. Jessica var och förblir en skatt, och med all sannolikhet kommer hon nu använda sina nya kunskaper för att fortsätta förbättra MF.

Som tack för ditt värdefulla arbete önskar Medicinska Föreningen tilldela dig Jessica Härtell, Crux Parva Medicorum.

Tack Jessica!

Erik Hagman

Erik är sedan oräkneliga år mycket aktivt inom Medicinska Föreningen och är en av de pelare inom kåren som behövs för långsiktigt arbete, ett organisatoriskt minne men också nya idéer.

Som tack för ditt långa arbete önskar Medicinska Föreningen tilldela dig Erik Hagman, Crux Parva Medicorum.

Tack Erik!