Internationella nämnden (IN)

Internationella nämnden (IN) är ett organ inom Medicinska Föreningen (MF). IN strävar efter att internationalisera KI genom planering av evenemang och aktiviteter som främjar internationalisering. Vi arbetar nära Global Friends, om vilka du kan läsa mer om längre ner. Alla IN-möten hålls på engelska och IN består av studenter från hela världen. IN är en perfekt plats för dig som gillar att jobba i grupp med internationella och svenska studenter, eller som har idéer om hur vi kan förbättra den internationella miljön på KI och MF.

Våra uppdrag är att:

  • Främja internationalisering och koordinera arbetet med de andra sektionerna, föreningarna och utskottet inom MF med dessa frågor.
  • Utse kandidater till de styrelser och kommittéer inom MF och KI som arbetar med internationaliseringsfrågor.
  • Motta och diskutera rapporter, och skriva instruktioner för alla möten och aktiviteter som syftar att internationalisera, och frågor som rör internationella studenter, doktorander och det internationella klimatet på KI.
  • Formulera Medicinska Föreningens åsikt inom internationaliseringsfrågor.
  • Hålla möten ca 4 gånger per termin kopplat till Fullmäktiges möten.

I flera år har IN startat (och hjälpt förbättra) flera olika projekt, som på många sätt förbättrat möjligheten för internationella studenter att engagera sig inom Medicinska Föreningen. Dessa projekt har också varit en bra möjlighet för svenska och internationella studenter att träffas!

[email protected]
Social Dance @KI – [email protected]
Coffee [email protected]
[email protected] – [email protected]
Get Inspired by an Exchange [email protected]

Ordförande: John Bairoh

Global Friends

Global Friends är en undergrupp till Internationella nämnden. Vårt huvudsyfte är att göra de internationella studenternas tid här så minnesvärd som möjligt, och skapa kontakter mellan svenska och internationella studenter!

Evenemang

Vi organiserar en mängd olika evenemang sponsrade av Karolinska Institutet eftersom vi vill att du ska ha en fantastisk tid här på KI och i Stockholm. Vi har tidigare t.ex. besökt Skansen, Vasa museet, haft pubrundor, åkt på kryssning, bowlat med mycket mer. Vi håller olika evenemang så att alla kan känna sig inkluderade och hitta något som passar dem.

Kompissystemet

Global Friends har ett ”buddy system”, där vi integrerar KI studenter med internationella utbytesstudenter. Det är ett kul sätt att få nya vänner och lära sig om nya kulturer. Information om hur man får en ”KI buddy” skickas till utbytesstudenterna vid början av terminen. Tyvärr har vi inte ”buddies” nog för alla utbytesstudenter, men vi gör vårt bästa.

Vill du engagera dig och hjälpa till med våra evenemang eller annat, maila [email protected] och anmäl ditt intresse!

Främlingar idag, Global Friends imorgon!