Nominera till Crux Magna Medicorum

Medicinska Föreningens högsta förtjänstmedalj

Crux Magna Medicorum instiftades av Styrelsen 1981 och är Föreningens högsta förtjänstmedalj. Den tilldelas den vars insatser för föreningen har varit långvariga, vittomspännande och oskattbara. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Utmärkelsen delas ut en gång per år på den traditionella Luciabalen.

Nominera till Crux Magna Medicorum

Luciabalen den 13 december delar Medicinska Föreningen årligen ut sin högsta förtjänstmedalj, Crux Magna Medicorum. Känner DU någon som förtjänar denna förnäma utmärkelse? Ta chansen och nominera personen genom att skicka ett mejl innehållande:

  • För- och efternamn på personen
  • Personens nuvarande och tidigare kårengagemang
  • Varför hen förtjänar att tilldelas Crux Magna Medicorum

Mejla din nominering till [email protected] senast den 15 november. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.