Nominera till Parva Scintilla Medicorum & Crux Parva Medicorum

Nu är det dags att nominera till hedersutmärkelserna Parva Scintilla Medicorum och Crux Parva Medicorum. Känner du nån som gjort något extra bra inom MF? Kanske startat upp nåt nytt, utvecklat nya rutiner, drivit projekt framåt, stöttat studenter och medlemmar eller gjort ovärderligt arbete inom studiebevakningen vid KI? Läs mer nedan och ta chansen att nominera de du tycker förtjänar dessa utmärkelser!

Parva Scintilla Medicorum

Parva Scintilla Medicorum tilldelas den person som under en kortare eller längre tid gjort ett oumbärligt ideellt arbete för Föreningen inom området studiebevakning.

Exempel på ett sådant arbete är långtgående eller beständiga förbättringar inom utbildning/pedagogik/studieförhållanden som har kommit studenter vid Karolinska Institutet till gagn. 

Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Parva Scintilla Medicorum utdelas en gång per år vid Vårbalen eller Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Nominera till Parva Scintilla Medicorum

Ta chansen och nominera den du anser förtjäna denna ära genom att skicka din nominering till [email protected] senast den 2 september. Nomineringen bör innehålla:

  • För- och efternamn på den nominerade
  • Eventuellt program och termin den nominerade läser/läst
  • Kårengagemang och uppdrag den nominerade haft och hur denne har främjat studentinflytandet
  • Motivering till varför den nominerade förtjänar att tilldelas Parva Scintilla Medicorum

Parva Scintilla Medicorum utlystes under våren, men mottagare valdes ej då vårbalen ställdes in. Nomineringar till Parva Scintilla Medicorum som skickades in under våren kommer att tas med och behöver inte skickas in igen.

Crux Parva Medicorum

Crux Parva Medicorum tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen.

Detta kan exempelvis vara en större insats inom ett specifikt område eller ett långvarigt engagemang, driv och stöd inom flera områden.

Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Nominera till Crux Parva Medicorum

Ta chansen och nominera den du anser förtjäna denna ära genom att skicka din nominering till [email protected] senast den 2 september. Nomineringen bör innehålla:

  • För- och efternamn på den nominerade
  • Den nominerades nuvarande och tidigare kårengagemang
  • Motivering till varför den nominerade förtjänar att tilldelas Crux Parva Medicorum

Crux Parva Medicorum delas normalt ut på Amphioxgasquen en gång per termin och Parva Scintilla Medicorum delas ut på vårbalen en gång per år. På grund av osäkert läge kring anordnandet av Amphioxgasquen denna höst är det ej ännu bestämt när utmärkelserna kommer att delas ut. Oavsett om Amphioxgasquen blir av eller ej kommer dock ett tillfälle anordnas för mottagarna att tilldelas medaljerna.