Nomineringsperiod Mäster 2020

Nu är det en vecka kvar tills nomineringsperioden för utmärkelsen Mäster öppnar för 2020!

Mäster utdelas av Utbildningsrådet på förslag av kårmedlemmar en gång varje år till en lärare – eller undantagsvis flera lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets (KI:s) studenter. Mäster ska utdelas till lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Nomineringsperioden löper mellan den 28 september – 19 oktober 2020. Mer information kommer.