Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens (MF) högst beslutande organ och kan ha upp till 29 ledamöter och lika många suppleanter. Fullmäktige består av ledamöter tillsatta i det allmänna valet samt representanter från sektionerna. Det allmänna valet, Kårvalet, organiseras av Valnämnden i oktober varje år. I Kårvalet kan alla studenter vid Karolinska Institutet som är medlemmar i MF kandidera samt rösta. 15 av Fullmäktiges 29 mandat är reserverade för representanter valda av sektionerna, resterande mandat tillsätts via Kårvalet.

Fullmäktige träffas minst tre gånger per termin för att diskutera och besluta om de övergripande frågorna för Föreningen, så som budget, verksamhetsplan och val av förtroendeposter. Alla föreningsmedlemmar är välkomna till sammanträdena, men endast ledamöter av Fullmäktig och kårorgan samt Inspektor och Styrelsen har yttranderätt. Ledamöter av Fullmäktige är de enda som får rösta. Fullmäktiges språk är svenska.

Motioner

Enligt 5.5 Medicinska Föreningens stadgar kan en föreningsmedlem eller organ lägga fram en motion till Fullmäktige. Motionen ska inlämnas till Styrelsen senast 21 dagar före det Fullmäktigesammanträde frågan önskar behandlas på. Motion och frågor skickas till [email protected].

Sammanträden 2021

 • Onsdagen den 24 februari kl. 18.00
 • Onsdagen den 28 april kl. 18.00
 • Torsdagen den 20 maj kl. 18.00
 • Måndagen den 27 september kl. 18.00
 • Lördagen den 20 november kl. 11.00
 • Onsdagen den 15 december kl. 18.00

Talman, vice talman & sekreterare

Fullmäktiges sammanträden leds av talmannen som justerar röstlängden, frågar om mötet är behörigt utlyst och administrerar valet av två justerare och rösträknare. Talman för Fullmäktige är sedan 2006 Jens Andersson. Till hans hjälp har han en vice talman, Jessica Härtell, och Föreningens sekreterare Evelyn Olander. Tillsammans utgör trion Fullmäktiges ordförandeskap.

Ledamöter & sektionsrepresentanter

Ledamöter allmänna valet
Alexander Klaréus
Andreas Henriksson
Constance Boissin
Erik Söderlund
Gabriel Allgårdh
Jan Philipp Reising
Kajsa Oltorp
Leonie Vetter
Matilda Kjellander
Mirco Martino
Naela Hagatulah
Nils Werge
Oscar Dwyer
Sebastian Ols
Vito Marquez
Zusanna Bjurenfalk

15 av Fullmäktiges 29 mandat är reserverade för sektionerna. Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelas två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelas ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelas också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionens ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektion
Sektionsrepresentant
Suppleant
Artemis

AS

BAS

BUS
BUS

DSA
DSA

Fysio

Kaustika

LS
LS

LoS

PHS

PsyKI

SSEK

Deni Rashid

Benjamin Maier
Tim Häneke 

Gabriele Girelli
Roberto Ballerino 

Magnus Emanuelson 

Alexandra Holm 

Alexander Liimatainen
Hedieh Mohammadi 

Alexa Zamfir 

Mikaela Thomson 


Dina Dabaghie
Yangjun Liu 

Rebecca Pennerud 

Ib Green-Petersen
Kimia Dianat 

Alice Sherbro 

Johan Helander 

Fullmäktige 2019/20

Talman: Jens Andersson
Vice talman: Leif Karlsson
Sekreterare: Puck Norell (2019), Evelyn Olander (2020)

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Antal kandidater i det allmänna valet: 12
Valdeltagande: 321 personer (13,3%)
Totalt antal röster: 745 
Antal röster per person i genomsnitt: 2,32 (min 0 röster, max 5 röster per person)

Alla kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat är reserverade för sektioner och kommer att tillsättas senast den 7 november.

Ledamöter allmänna valet Antal röster (procent av det totala antalet röster)
Pinja Ruuhinen
Anne Östholm
Astrid Östholm
Kajsa Sandell
Robert D. Lilford
Zusanna Bjurenfalk
Sarah Ahmad Awad
Marta Matlacz
Victor Svedberg
Alexander Klaréus
Anders Norell Bergendahl
Michelle Estman
94 (29,3%)
87 (27,1%)
87 (27,1%)
71 (22,1%)
62 (19,3%)
55 (17,1%)
49 (15,3%)
49 (15,3%)
48 (15,0%)
44 (13,7%)
32 (10,0%)
27 (8,4%)
Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelades två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelades ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelades också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionens ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektion Sektionsrepresentant
Artemis
AS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
LoS
PHS
PsyKI
SSEK
Gabriel Zazi
Vakant
Jelena Krsmanovic
Nassai Herren
Lukas Lehtonen
Abishek Arora
Jan Phillip Rensing
Anna Sigesgård
Amelia Sjölund
Hans Witzenhausen
Vakant
Vakant

Julie Viollet
Fredrik Nilsson
Carlo Rivera Carrera
Sektion Personliga suppleanter
Artemis
AS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
LoS
PHS
PsyKI
SSEK
Vakant
Vakant
Vakant

Hanna Lundvik
Media Salmonson Schaad
Mirco Martino
Sebastian Ols
Magnus Emanuelson
Cajsa Holmgren
Alexander Johansen
Vakant
Vakant
Vakant

Darya Pelevina
Vakant

Fullmäktige 2018/19

Talman: Jens Andersson
Vice talman: Laura Andersson
Sekreterare: Omar Branzell (2018), Puck Norell (2019)

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Totalt antal röster: 919
Valdeltagande: 308 persons (11,56%)
Antal röster per person i genomsnitt: 2,98 (min 0 röster, max 5 röster per person)

Antal kandidater i det allmänna valet: 17

Alla kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat var reserverade för sektioner, av vilka tio tillsattes. Tre av de återstående mandaten fylldes av kandidater från det allmänna valet och två av mandaten förblir vakanta resten av mandatperioden.

Ledamöter allmänna valet Antal röster (procent av det totala antalet röster)
Alice Weréen
Anton Hoffman
Hannes Eichner
Itisha Adhikari
Gustav Carlstedt
Finn Wiesinger
Hanna Eklund
Robert Lilford
Kaj Li
Marta Matlacz
Omid Hajimirsadeghi
Katarina Markus
Jesus Gullon Sanz
Sara Fakih
Anders Norell Bergendahl
Emmanuel Zavalis
Michelle Estman
98 (10,66%)
93 (10,12%)
81 (8,81%)
64 (6,96%)
63 (6,86%)
63 (6,86%)
60 (6,53%)
58 (6,31%)
57 (6,20%)
56 (6,09%)
54 (5,88%)
51 (5,55%)
40 (4,35%)
28 (3,05%)
22 (2,39%)
19 (2,07%)
12 (1,31%)
Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelades två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelades ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelades också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionen ordinarie ledamot är frånvarande.

Sektionsrepresentant Sektion
Amineh Ghaderi
Henna Salo
Sarah Awad
Alexander Johansen
Simon Jakobsson Björkén
Adelina Vikström
Pinja Ruuhinen
Sandra Elert
Elin Frisell
DSA
DSA
LS
LS
BUS
BUS
PsyKI
LoS
Fysio
Personliga suppleanter Sektion
Lie Åslund
Maren Gerdes
Sylvya Pasca
Isabell Hammarlund
DSA
BUS
BUS
LoS

Om du anser att valet ej skett i förenlighet med Medicinska Föreningens stadgar är du välkommen att kontakta Valnämnden via [email protected].

Protokoll

Alla justerade protokoll med bilagor återfinns i dokumentskåpet i kårexpeditionen i kårhuset i Solna. För frågor, kontakta [email protected].

Fullmäktige-året

 • Feb

   

  Senast 25 februari: revision av budget och verksamhetsplan samt beslut om datum för Kårvalet.

 • Apr

   

  Boksluts-FuM

  Senast 30 april: granskning av verksamhetsberättelse, revision och årsredovisning för föregående verksamhetsår, beslut om disposition av överskott eller sätt för täckande av underskott samt ansvarsfrihet för föregående års styrelse och förtroendevalda.

 • Maj

   

  Senast 30 juni: val av värd, bibliotekarie, arkivarie och Valnämnd.

 • Sep

   

  I september eller oktober hålls ett sista sammanträde innan ett nytt FuM väljs.

 • Okt

   

  Kårvalet

  Ett nytt Fullmäktige väljs i Kårvalet och av sektionerna.

 • Nov

   

  Konstituerande sammanträde/Val-FuM

  FuM:s konstituerande sammanträde, dvs det första mötet med nyvalda ledamöter av Fullmäktige. Godkännande av Valnämndens protokoll över valförättningen. Val av förtroendeposter; talman, vice talman, ordförande, vice ordförande, sekreterare, Styrelse, sakrevisorer och revisor jämte suppleanter, standarförare, värdinna, gravvårdare, utgivare av Medicor och hemsidan, nämnder, Valberedning samt revisorer för MF:s förvaltade stiftelser.

 • Dec

   

  Budget-FuM

  Senast 15 december: beslut om budget och verksamhetsplan, val av resterande förtroendeposter och studentrepresentanter för nästkommande verksamhetsår.