Vanliga frågor och svar

Medlemskap

För att bli studentmedlem i Medicinska Föreningen ska du vara registrerad student på Karolinska Institutet den aktuella terminen. För att bli stödmedlem krävs inte det.

Om du intresserar dig för MF:s verksamhet men inte är studerande på KI, kan du bli stödmedlem i föreningen! Medlemsformen ger dig inga medlemsförmåner (såsom Mecenatkortet och SSSB) eller demokratiska rättigheter inom MF. Däremot kan du som stödmedlem delta i all föreningens verksamhet, förutom den som endast riktar sig till aktiva studenter.

Medlemsavgiften för stödmedlemskap är 120 kr/ termin eller 200 kr/år. Du kan enkelt bli stödmedlem via medlemsportalen eller i någon av våra kårexpeditioner.

Föreskrifter för stödmedlemskap i Medicinska Föreningen

Vi får information från LADOK om registrerade doktorander och skickar en avi till dig så fort vi har fått information om din registrering. Är du nyantagen doktorand och ännu inte registrerad i LADOK? Skicka oss i så fall en kopia av ditt antagningsbeslut via mejl, eller kom till en av våra kårexpeditioner. Bifoga även ditt fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, så kan vi registrera dig.

Om du inte är och inte kommer bli registrerad i LADOK, se svaret på frågan här under.  

Vad vi behöver, för att kunna registrera dig som medlem, är ett intyg som styrker att du studerar på KI den här terminen. Dokumentet ska vara signerat av din handledare eller ansvarig lärare på KI. På det sättet vet vi att du hör till KI! Det går bra att använda vår intygsmall som du hittar nedan. Utöver det behöver vi även veta:

  • Fullständigt namn
  • Svenskt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Adress dit du vill få ditt Mecenatkort
  • E-postadress

Du kan mejla intyget och dina kontaktuppgifter till oss på [email protected] eller besöka en av våra kårexpeditioner. Efter det kan du betala medlemsavgiften, antingen via eAvi som vi skickar till dig eller direkt i kårexpeditionen! Kom ihåg att du behöver skicka in ett nytt intyg för varje termin för att fortsätta vara medlem.

Intygsmall – Certificate of studies at Karolinska Institutet

Ja, det kan du! Som pre-PhD eller forskningsassistent kan du bli intertriginös medlem. Eftersom du inte är registrerad i LADOK, behöver vi registrera dig manuellt i vårt medlemssystem. För att kunna göra detta behöver vi ett intyg som styrker att du studerar på KI den här terminen och förbereder dig för att antas till doktorandutbildning. Du behöver även ge oss kontaktinformationen som nämns under den föregående frågan: Jag är inte och kommer inte att bli registrerad i LADOK, men studerar på KI- Hur kan jag bli medlem i MF? Under den frågan kan du också hitta vår certifikatmall. Kom ihåg att du behöver skicka in ett nytt intyg för varje termin för att fortsätta vara medlem.

Som intertriginös medlem har du inte tillåtelse att rösta i vissa val inom MF och kan inte heller söka vissa poster inom studentkåren. Du kan läsa mer om begränsningarna kopplade till det intertriginösa medlemskapet här: Föreskrifter för intertriginöst medlemskap i Medicinska Föreningen

Nej, sedan den 1 juli 2010 är det inte längre obligatoriskt för studenter på universitet och högskolor att vara medlemmar i en studentkår. Då avskaffades nämligen det s.k. kårobligatoriet. Medicinska Föreningens verksamhet fortsätter dock oförtrutet och vill du vara medlem och därigenom påverka din utbildning och ta del av alla förmåner är du varmt välkommen som medlem!

Medlemskapet gäller för en termin i taget. Det står på avin och i medlemsportalen vilken termin du betalar medlemsavgift för. Ditt kårmedlemskap är giltigt från den dag Medicinska Föreningen mottog din betalning och vi fått information om din registrering fram tills att den aktuella terminen löper ut. Vårterminens medlemskap är giltigt till och med sista september och höstterminens medlemskap till och med sista februari.

Om du har betalat för två terminer och finns med i LADOK uppdateras ditt medlemskap automatiskt i början av nästa termin. 

Medlemskap upphör att gälla när terminen, för vilken medlemsavgift är erlagd, är slut. Detta förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori och att medlemskapet inte har förlängts.

En medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Det sker genom en skriftlig anmälan om utträde som tillställs föreningen. Eventuella erlagda avgifter betalas inte tillbaka.

Om studentmedlem avskiljs från utbildning vid Karolinska Institutet upphör dennes medlemskap i MF att gälla, förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori. Studentmedlem som avstängs från KI avstänges för samma tid också från Medicinska Föreningen. Erlagda avgifter är förverkade. Stödmedlemmar, ständiga medlemmar, hedersledamöter och invalda medlemmar kan uteslutas ur föreningen av MF:s interna disciplinnämnd. Eventuella erlagda avgifter är då förverkade.

Medlemsavgift/betalning

Medlemsavgiften för studentmedlemmar (“vanliga” medlemmar) är 195 kr/termin eller 370 kr/år.

Du kan betala medlemsavgiften på följande olika sätt:

1) Vi skickar automatiskt ut en elektronisk medlemsavi till din KI-mail eller annan mailadress som finns registrerad för dig när vi har fått information från LADOK att du har blivit registrerad på en kurs på KI. I mailet kommer det att stå hur du gör för att betala medlemsavgiften och därmed bli medlem i Medicinska Föreningen.

2) Så fort du har fått ett inlogg på LADOK är det också möjligt för dig att logga in i vår medlemsportal med samma inloggningsnamn och lösenord som du använder till din KI-mail. Där kan du betala medlemsavgiften direkt med konto-/kreditkort eller ta fram ditt OCR-nummer för att betala din medlemsavgift via bankgirot. 

3) Du kan även besöka våra kårexpeditioner i Solna eller Flemingsberg och betala medlemsavgiften direkt på plats med kort eller kontant

Vanligaste orsaken är att vårt system inte har fått information från LADOK om att du är en registrerad student på KI. Efter att du har registrerat dig på din kurs eller ditt program skickar KI dina uppgifter till oss, det brukar ta högst ett par dagar. Om det gått väldigt lång tid sedan du registrerade dig och du fortfarande inte kan betala via medlemsportalen kan du dubbelkolla med din kursadministration att du faktiskt är korrekt uppdaterad i LADOK och sedan kontakta oss på [email protected]!

Vi skickar ut medlemskapsavier per mail till alla studenter som är registrerade på Karolinska Institutet för den aktuella terminen och till alla som var medlemmar hos oss under föregående termin. Är det din första termin på KI så kan du inte bli medlem förrän du påbörjat dina studier, eftersom du inte finns registrerad i KI:s studentdatabas (LADOK) förrän då. Det kan ta ca en vecka från att du blivit registrerad i LADOK till att vi kan se dig i vårt system. Om du efter denna tid fortfarande inte har fått en avi kan detta bero på att vi inte har någon aktuell mailadress till dig. Då kan du istället göra betalningen via medlemsportalen eller maila [email protected] och be om en ny avi. 

Det kan ta ett par dagar innan betalningen registreras hos oss om du har betalat via giro eller internetbank. Vänta ett par dagar och kolla sedan igen. Har betalningen fortfarande inte registrerats så beror det oftast på att du angivit fel OCR-nummer eller betalat för fel termin. Om du, efter att ha kollat detta, fortfarande inte kan få bukt med problemet, kontakta oss.

Om det finns flera avier för samma termin kan det bero på att du råkat skapa en till avi via medlemsportalen fast det redan fanns en. Det gör inget, det räcker att en av dem är betald för att du ska registreras som medlem den terminen!

Inga problem! Du kan betala med kort via medlemsportalen eller via bankgiro om du har svenskt bankkonto. Annars går det bra att betala via IBAN/BIC. Kontakta oss så hjälper vi dig med din betalning. 

Det är numera frivilligt för högskolestuderande att vara medlem i en studentkår såsom Medicinska Föreningen. Du får därför betala medlemsavgiften när du vill, men du blir inte medlem förrän du har gjort det.

Om ditt namn är felstavat eller felskrivet på något annat sätt ska du först och främst kontakta KI/LADOK och se till att det ändras. Du kan skriva till [email protected] De kommer i sin tur informera oss om korrigeringen. 

Om du inte är student eller inte vill vara medlem är det bara att strunta i avin! Du behöver inte göra någonting. Om du vill fortsätta att vara medlem fastän du inte ska studera denna termin kan du istället bli stödmedlem

Enligt stadgarna blir man medlem när man betalar sin medlemsavgift. När man gör det har man godkänt villkoren för medlemskapet enligt stadgarna. Det går inte att ångra eftersom man genom godkännandet av villkoren har ingått ett civilrättsligt avtal där stadgarna är avtalsvillkoren. Stadgarna hänvisas det till bl.a. i medlemsportalens sida för att bli medlem under ”Betalningsvillkor”. Däremot är det fritt fram att gå ur när man vill. Det står tydligt om det här och det framgår också i stadgarna att medlemsavgiften inte betalas tillbaka. Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen eller distansavtalslagen gäller inte för föreningsmedlemskap och går därför inte att hänvisa till i den här frågan.  

Mecenatkortet

Om du är registrerad i LADOK för den aktuella terminen utfärdas det ett digitalt mecenatkort till dig automatiskt, när du pluggar på KI. Om du inte är med i LADOK behöver du vara medlem i en studentkår för att därigenom registreras som student

När du blir medlem i MF får du, förutom KI-loggan, också MF:s logga på ditt Mecenatkort. 

Fr.o.m. HT20 får MF:s medlemmar endast det digitala Mecenat-kortet automatiskt. Om du vill ha ett fysiskt kort kan du beställa det gratis här

Några dagar efter att du har blivit registrerad i Ladok (eller efter att du har blivit medlem hos oss) kommer du att få ett mejl från Mecenat (Notera att mejlet kan komma att hamna i skräpposten). I mejlet finns en länk för att skapa ett konto hos Mecenat och börja använda Mecenats mobilapp, då får du Mecenatkortet direkt i mobilen! När du blir medlem i MF kommer Mf:s logga att synas på ditt Mecenat-kort.

Du kan även skapa ett konto hos Mecenat utan mejllänken. Följ instruktionerna på Mecenats hemsida. 

Om du har haft Mecenats mobilapp förut är det bara att logga in med dina gamla inloggningsuppgifter. Visar inte appen den senaste informationen på ditt kort? Ibland använder telefonen cache:ad data, och då behöver du på vissa telefoner logga ut och sedan logga in igen för att informationen ska uppdateras.

För att få SL:s logotyp på ditt Mecenatkort måste du vara registrerad för studier med 100 % studietakt i 15 veckor eller 75 % studietakt i 20 veckor under terminen. På Universitet/Högskola motsvarar detta 22,5 hp/termin. Mecenat får automatiskt uppgifterna om din kursregistrering från Ladok/KI. Det är alltså inte Medicinska Föreningen som bestämmer om du har rätt till SL-loggan eller inte. Läs mer på Mecenat och SL.

Om du anser att du har rätt till SL logon men inte har fått den, ska du i första hand kontrollera så att dina kurser för den här terminen har registrerats korrekt i LADOK Sedan kan du kontakta KI:s administration på [email protected]

Är du doktorand?

Doktoranders studietakt blir registrerad i LADOK först i efterhand, så Mecenat kan inte i förväg se hur mycket du kommer studera den aktuella terminen. För att få SL-loggan på ditt Mecenatkort, behöver du som doktorand göra följande:

Om det är din första termin som doktorand:
– Du behöver vara registrerad i LADOK för den aktuella terminen. Du kommer sedan själv få bevisa din studietakt direkt till Mecenat för att kunna få SL-loggan på ditt kort.

Om du har varit registrerad som doktorand i LADOK tidigare:
– Du behöver vara registrerad i LADOK innevarande termin och studietakten föregående termin behöver uppgå till minst 75%. Då ska du per automatik få SL-loggan på ditt Mecenatkort.
– Om du studerade på mindre än 75 % föregående termin behöver du bevisa din studietakt för den här terminen med intyg direkt till Mecenat, för att kunna få SL-loggan på ditt Mecenatkort.

Hos administrationen på din institution kan du få hjälp med att få ett intyg för din aktivitet den här terminen. 

Om fel namn eller personnummer står på kortet ska du först och främst kontakta KI för att få det ändrat i LADOK, eftersom MF:s medlemsregister uppdateras med uppgifter därifrån. Du kan kontakta dem via den här mailadressen: [email protected]

Beställ ett nytt kort (dubblettkort) gratis från Mecenat.

Mecenatkorten är alltid bara giltiga för en termin i taget. Så fort du registreras i LADOK för nästa termin beställs det automatiskt ett nytt kort till dig!

SSSB

1) Dubbelkolla i  Medlemsportalen att du verkligen betalat medlemskapsavgiften för aktuell termin. (Tänk på att det kan ta ett par dagar innan din betalning syns i vårt medlemssystem och sedan tar det ytterligare några dagar innan informationen når SSSB)

2) Kontrollera att du angivit ditt fullständiga svenska personnummer och att du har samma mejladress registrerad hos SSSB som hos Medicinska Föreningen.


3) Kvarstår problemet – kontakta kårexpeditionen

Om du har varit medlem tidigare, kommer ditt förnyade medlemskap att uppdateras först efter att det tidigare gått ut. Då kommer höstterminen medlemskap synas på din profil först efter sista september och vårterminens efter sista februari. Läs mer under SSSB:s frågor och svar.

Hyra Kårhuset, Nobelsväg 10

Ja, här kan du se hur tillgängligheten för Aulan, Pub & gasquen eller Klubbvåningens ser ut.

Studentkår innebär att du hör till en högskolas/universitets studentkår (t.ex. KTH, SU, etc.)

Intern förhyrare innebär att du tillhör en sektion, nämnd, kårförening eller utskott inom MF.

Medlem innebär att du uppfyller kraven om medlemskap samt har betalat medlemsavgiften. Mer om det hittar du här.

Extern förhyrare är du om inget av ovan stämmer in på dig.

Mer info om detta kan du hitta här.

Här bokar du genom att fylla i bokningsförfrågan. Fyll i formuläret så utförligt du kan. Du kan även lägga till frågor och funderingar i formuläret!

Vid bokning kommer du att få dokument och föreskrifter med övergripande information för hur en förhyrning går till hos oss och vad du behöver tänka på.

Lokaladmin återkommer vanligtvis inom en vecka med svar.

När du har bokat och lokaladmin har bekräftat detta, så bestämmer ni ett datum för kontraktsskrivning som sker på Nobelsväg 10, Solna. Personen som har yttersta ansvar ska signera kontraktet.

Tyvärr har lokaladmin inte möjlighet att mötas upp någon annanstans och skriva kontrakt. Inte heller är det möjligt att skicka in kontraktet via mail eller liknande, utan kontraktsskrivningen måste ske i fysisk form. (Undantag för närvarande utifrån riktlinjer gällande covid-19)

Mer information hittar du här!

Priser för lokalerna hittar du här. Sedan kan det tillkomma kostnader för husansvarig, vakter, dryck, m.m. Detta förtydligas i kontraktet samt när och hur du ska betala.

Mer info om detta hittar du i föreskrifterna och informationsbladen för olika förhyrare här.

Medicinska Föreningen har serveringstillstånd, vilket gör det möjligt för dig att kunna servera alkohol på ditt event.

När du har bokat får du en dryckesbeställningslista av lokaladmin. Den ska skickas in senast det datum som står i kontraktet. Mer info om alkoholpolicy och liknande hittar du här.

Du hittar föreskrifter och informationsblad för din kategori av förhyrare här.

Lokaladmin kommer även att skicka de aktuella dokumenten till dig som du behöver läsa igenom. Ni kommer även tillsammans att gå igenom dessa under kontraktsskrivningen.

MF-pub är kostnadsfri för förhyraren och innebär att det står MF-studenter i baren och drycken är från vårt standardutbud.

Viktigt är dock att så länge det finns alkoholservering måste det finnas tillgång till mat för gästerna. Detta sköter förhyraren om, ej MF.

Mer info hittar du i föreskrifterna och informationsbladen här.

En husansvarig är en förlängning av MF och har yttersta serveringsansvar samt ansvar för huset. En HA kan stänga ner event om hen ser att det bryts mot brand- och ordningsföreskrifter och liknande.

Mer info hittar du i informationsbladen samt föreskrifter här.

Du hittar info om detta i informationsbladen här.

Ja, det finns och ingår i hyran!

Mer info hittar du här.

Du kan läsa mer om detta i informationsbladen för förhyrare här. Viktigt att du tittar på det dokument som gäller för just dig, beroende på om du är extern förhyrare, stundentkår, medlem eller intern förhyrare. Skillnaden mellan dessa kategorier hittar du ovan.

Borden är 180 x 80 cm och det brukar få plats 6 stycken personer vid ett bord. Totalt finns det 40 bord.

Avbokningspolicy för varje förhyrare kan du hitta i informationsbladen här.

Info för detta hittar ni i informationsbladet här.

Tyvärr måste externa förhyrare ha MF-pub om gästerna ska kunna köpa dryck i baren. Ovan kan du läsa mer om MF-pub och vad detta innebär.

Information om vakter hittar du i informationsbladet här. Glöm inte att titta på det informationsblad som gäller just dig.

Prick klockan 03.00 ska den sista gästen ha gått. Barserveringen ska stängas i god tid innan detta, senast en halvtimme innan. Mer info hittar du i informationsbladet här.

Information om städning och liknande hittar du här samt i informationsbladet här.

Senast 45 dagar efter ditt event kommer fakturan och deposition från MF.

Mer info hittar du i informationsbladet här.

Husansvarig synar er städning efter eventet och fyller i en rapport som lämnas till lokaladmin. HA kan således godkänna ert städ men lokaladmin kan även lägga till böter om denne ser att städningen var otillräcklig (t.ex. dekorationer kvar på väggar, bargolvet smutsigt, osv)

Mer info hittar du i föreskrift och informationsblad här.

Kontakta lokaladmin på [email protected] och hör om denne fått in något eller kom in då kårexpeditionen är öppen.

Får vi in saker så som körkort, bankkort, m.m. lämnas dessa in till polisen senast två veckor efter upphittandet.

Om lokaladmin inte har kännedom om ditt borttappade föremål är ett tips att kontakta ansvarige för eventet.

Hyra Solvik

Det finns en kalender här, där du kan se när det är ledigt.

Bra att tänka på är att en bokning för ett dygn kan visuellt överlappa med nästa eller föregående bokning i kalendern pg.a. att den sträcker sig över båda dagarna i kalendern. Detta fenomen är inbyggt i Google Calendar, Solvik är inte dubbelbokat.

Du skickar en bokningsförfrågan till lokaladmin genom att fylla i det bokningsformulär som finns här.

När du har bokat och lokaladmin har bekräftat detta, så bestämmer ni ett datum för kontraktsskrivning som sker på Nobelsväg 10, Solna. Personen som är ansvarig för förhyrningen ska stå på kontraktet.

Tyvärr har lokaladmin inte möjlighet att mötas upp någon annanstans och skriva kontrakt. Inte heller är det möjligt att skicka in kontraktet via mail eller liknande, utan kontraktsskrivningen måste ske i fysisk form. (Undantag för närvarande utifrån riktlinjer gällande covid-19)

Mer information kan du hitta här.

Priser hittar du här.

Info om sängplatser och saker som finns på plats hittar du i välkomstbrevet här.

Om du avbokar 28 dagar innan din förhyrning så behöver du inte betala någonting. Mindre än 28 dagar men mer än 14 dagar innan måste du betala halva hyran. Om du avbokar mindre än 14 dagar i förväg så behöver du betala hela hyreskostnaden.

Det finns tydliga riktlinjer för hur du ska städa samt bötesbeloppet om du missar att städa något. De hittar du här.

Tips är att fota när du kommer till Solvik samt efter du har städat, ifall det skulle uppstå meningsskiljaktigheter.

Alla föreskrifter som du behöver hittar du här. Där finns både om brandskydd, ordningsföreskrift och annat som är viktigt att följa.

Inom 30 dagar får du faktura/depositionen tillbaka.

Om du har fått böter får du reda på det genom syningsrapporten som lokaladmin vidarebefordrar till dig. Böter tillsammans med den använda veden dras sedan av på din deposition.

Lokalbokning för Kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg

Det är bara medlemmar i Medicinska Föreningen som kan boka dessa interna lokaler i kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg.

För mer info om hur du blir medlem hittar du här.
För mer info om lokalerna och hur du går till väga hittar du här.

Är du intresserad av att hyra de externa lokalerna så som Aulan, Pub & Gasquen eller Klubbvåningen för något event eller liknande? Då hittar du info här!

Du har väl inte missat att vi har en underbar stuga ute på Ingarö som heter Solvik? Mer info om den och hur du hyr hittar du här.

Detta gäller de rum som inte hyrs ut till allmänheten och som endast är för medlemmar!

Mer ingående information om lokalerna i kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg hittar du här.

Det stämmer! Du som är medlem kan boka projektor, kamera och högtalare hos oss!

Mer info om detta hittar du här.

För att kunna boka de interna lokalerna på MF måste du vara medlem och ha en MF mail.

Mer info hittar om detta hittar du här.
Mer info om hur du blir medlem hittar du här.

Varje rum/utrustning har sin egen kalender och genom att importera dem som du använder mest kan du se hur tillgängligheten ser ut för varje rum/utrustning.

Mer info om detta kan du hitta här!

Du behöver vara inloggad på din MF-mail för att kunna boka och du kan då boka direkt i Outlook-appen eller via Outlook på webben.

Mer info kan du hitta här! Där finns även lathundar och videoguider för att göra det så enkelt som möjligt för dig!

Du behöver kortaccess för att komma in och i vissa fall behöver du kontakta lokaladmin. Här kan du se vad som gäller för varje rum eller utrustning.

För att få kortaccess fyller du i denna blankett och lägger i kårhuset Solnas reception eller Kårridoren Flemingsbergs reception. Glöm inte att läsa föreskrifterna som finns där innan du signerar.

För att få kortaccess fyller du i denna blankett och lägger i kårhuset Solnas reception eller Kårridoren Flemingsbergs reception. Glöm inte att läsa föreskrifterna som finns där innan du signerar!

Ja, du kan få kortaccess till både Kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg! Du behöver bara vara medlem i MF. Hur du blir medlem kan du läsa om här.

Mer info om kortaccess hittar du här.

Övrigt

Ja, det ska du! Särskilt om du vill ha ditt Mecenatkort skickat till dig!

1) Du behöver göra en adressändring hos Svensk adressändring

2) Se också till att du har rätt adress i LADOK.

3) Dubbelkolla även att vi har din rätta adress i Medlemsportalen. Vi kommer att få din nya adress automatiskt från LADOK, så det bästa är att radera eventuell egen angiven adress i medlemsportalen, så att den inte skriver över den nya från LADOK.

4) Glöm inte att även ändra din adress hos SSSB om du står i deras bostadskö.

MF har inte längre hand om några av KI:s parkeringstillstånd. De få parkeringsplatser vi förfogar över på Campus Solna är endast till för MF:s personal. Däremot går det att få tag på personaldekaler hos Odontologiska Föreningen (OF).

I övrigt hänvisar vi till parkeringarna som hanteras av Akademiska hus/Aimio Park i Solna https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/stockholm/campus-solna/
och Flemingsberg
https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/stockholm/universitetsomradet-i-flemingsberg/

Kom till kårexpeditionen eller mejla oss på [email protected]n.se! Personalen kan hjälpa dig att titta igenom “lost-and-found”. Om vi inte hittar det du letar efter, rekommenderar vi att du kontaktar ansvariga/värdarna för det event du deltog i när du tappade bort föremålet i fråga.