Psykologsektionen (PsyKI)

Psykologsektionen (PsyKI) är sektionen för studenter vid Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på programmet är du medlem i PsyKI.