Sök förtroendeposter 2021

Nu är det dags att nominera och kandidera till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2021!

Är du en motiverad medlem som vill bidra till det kontinuerliga arbetet att göra Karolinska Institutet till en bättre miljö att studera och vistas i? Då behöver vi dig!

Den 21 november sker sammanträde med Fullmäktige – Medicinska Föreningens högst beslutande organ. Vid detta sammanträde ska förtroendevalda inför 2021 väljas. Studentengagemang är en central del av Föreningens verksamhet, som innebär påverkansarbete mot Karolinska Institutet, men även förbättringsarbete inom Medicinska Föreningens egna verksamhet. Vill du få din röst hörd, eller arbeta för att dina medstudenters röster blir hörda? Känner du att du har kunskap att bidra med för att få kårens verksamhet att bli mer effektiv? Kandidera till en förtroendepost!

Läs mer om posterna nedan och kandidera eller nominera via formuläret. Intervjuer sker löpande inom ramen för kandideringsperioden som pågår mellan den 28 oktober och 11 november.

Förtroendeposter 2021

Medicinska Föreningens ordförande har som främsta uppgifter att leda Styrelsens arbete och att vara Föreningens främste talesperson och ansikte utåt. Detta betyder representationsarbete gentemot KI, andra kårer och mot näringslivet. Ordförande är Föreningens ledare och arvoderas på heltid för att arbeta åt Medicinska Föreningen, det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är ordförande. Föreningens ordförande är också ledamot i varje utskott. Posten som ordförande kräver färdigheter i svenska, och kan även innebära personalansvar.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Arvoderingsgrad: heltid
Antal poster: 1
Valbar: studentmedlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Styrelsen

Nuvarande ordförande Jessica Härtell ([email protected]) beskriver posten såhär:

”Under året som ordförande har jag utvecklats extremt mycket som person och verkligen fått chansen att utveckla och förbättra både arbetet inom MF och utbildningen vid KI! I veckovisa möten med KI:s ledning har jag fått chansen att direkt påverka hur ledningen tar beslut som påverkar studenternas vardag, speciellt under den stora omställningen till digital undervisningen som universitetet i år fått göra under pandemin. Det har varit en stor ära att få representera alla KI:s studenter i kontakten med KI och verkligen pusha för att studenternas bästa måste beaktas i alla sammanhang och att universitetet har ett stort ansvar för studenternas välmående.

Jag har också lärt mig otroligt mycket om ledarskap, i arbetet att leda Styrelsen och att driva de frågor jag tycker är viktiga inom MF där förbättringsarbete har varit ett stort fokus för mig, både att förenkla och förbättra interna föråldrade rutiner och att försöka samordna samtliga delar av en så stor förening och få allt att funka. Vi representerar trots allt 9000 studenter och doktorander vid KI! 

Utöver posten som ordförande har jag även varit personalchef för MF:s anställda, vilket ofta tillfaller ordförande eller vice ordförande, ett jobb med extremt stort ansvar och möjligheten att utveckla hur kåren fungerar i vardagen. Man blir en expert på att ha många bollar i luften samtidigt och lär sig även vikten av att prioritera arbetsuppgifter.

Jag vill till sist passa på att trycka extra på vikten av ett bra samarbete inom presidiet – inget av det jag gjort i år hade varit möjligt utan stöd och den starka team-känslan med vice ordförande – en person man som ordförande jobbar med i princip 24/7!”

Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare och har i stort sett samma arbetsuppgifter som ordförande. Arbetet delas vanligen jämlikt mellan de båda. Även denna post är arvoderad på heltid och det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är vice ordförande. Vice ordförande-posten kan innehas av minst en och högst tre personer. I det fall fler än en person väljs beslutar Fullmäktige i vilken ordning personerna inträder i ordförandes ställe.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Arvoderingsgrad: heltid
Antal: 1-3
Valbar: studentmedlem
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Styrelsen

Nuvarande vice ordförande Puck Norell ([email protected]) beskriver posten såhär:

”Rollen som vice ordförande är en förtroendepost där ingen dag som är den andra lik, vilket passat mig perfekt då jag är en person som behöver ha många bollar i luften samtidigt. Jag har aldrig sett mig som en person med ledarskapskunskaper, men det är något som krävs av posten som vice ordförande. Det har varit en utmaning, men har fått mig att utvecklas otroligt mycket i min professionella roll såväl som mig som person.

Jag har fått möjligheten att tillsammans med ordförande leda Styrelsens arbete, representera MF gentemot KI och träffa alla er medlemmar och studenter. Det har varit speciellt viktigt under pandemin att föra er studenters talan i tider där undervisningen genomgått stora förändringar med digitala lösningar, men även studenters mentala hälsa fått lida. Det jag tyckt varit roligast är att lyssna på medlemmar och arbeta för att era idéer ska kunna realiseras. Det kan vara allt från att hålla evenemang som ökar gemenskapen av alla medlemmar till att hjälpa till med att föra vidare information från studenter till KI.

Jag har även tyckt det varit otroligt kul att arbeta med att ta fram ny dokumentation som kan effektivisera arbetet inom kåren. Utöver vice ordförande var jag även biträdande personalchef, vilket betyder att jag tillsammans med personalchefen lett MF:s personalstyrka. Det är ett viktigt jobb som kräver professionalitet och lyhördhet inför de anställdas behov. Du som vice ordförande kommer jobba tätt tillsammans med ordförande. Jag hade ynnesten att jobba i ett riktigt dream team, och hoppas på att även du kommer hitta en ordförande som du kan jobba lika bra med!”

Sekreteraren är ledamot i Styrelsen och för protokoll vid alla Styrelsemöten. Sekreteraren för även protokoll vid Fullmäktigesammanträden. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1
Valbar: studentmedlem
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Styrelsen

Nuvarande sekreterare Evelyn Olander ([email protected]) beskriver posten såhär: ”Sekreteraren skriver protokoll på alla styrelsemöten och Fullmäktigesammanträden. Man lär känna massa härliga människor, och det är otroligt kul och lärorikt!”

Styrelsen leder Medicinska Föreningen och är dess högst beslutande operativa organ. Som ledamot deltar man i beslutsfattande i strategiska frågor, stöttar utskott och sektioner och deltar i arbetsgrupper med specifika fokus inom Styrelsen. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: totalt 13 personer inkl. ordförande, vice ordförande och sekreteraren
Valbar: studentmedlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Styrelsen

Styrelsen 2020.

Talmannen leder Fullmäktiges sammanträden och är ansvarig för kallelse, handlingar och mötesordning. För denna post bör man ha stor erfarenhet av Fullmäktige och bra koll på Medicinska Föreningens stadgar, reglementen och organisation.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1
Valbar: alla
Språkkrav: svenska, engelska fördelaktigt
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Fullmäktige

Nuvarande talman Jens Andersson
[email protected]e

Talmannens ställföreträdare.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1
Valbar: alla
Språkkrav: svenska, engelska fördelaktigt
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Fullmäktige

Nuvarande vice talman Leif Karlsson
[email protected]

Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 2 ordinarie, 2 suppleanter
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar

Posten som standarförare är ett hedersuppdrag inom Medicinska Föreningen. Standarföraren har i uppgift att vårda föreningens standar, fanor, samt övriga heraldiska föremål. Dessutom att:

 • leda Ceremoninämndens arbete
 • tillse att för föreningen viktiga högtidsdagar uppmärksammas
 • då så behövs representera med kårens standar och fanor
 • agera toastmaster på amphioxgasquer och baler och då så annars erfordras, i samband med detta betalas sittningsbiljetten av Medicinska Föreningen.
 • representera föreningen på Valborgsmässoafton och Nobelfest
 • vara styrelsen och dess presidium behjälpliga i övriga representativa sammanhang
 • verka för kontinuitet i Föreningens externa representation och verka för upprätthållande av kontakter med Föreningens vänner och gynnare
 • verka för god etikett bland Föreningens förtroendevalda vid av Föreningen anordnade festligheter

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Instruktion för standarföreriet

Nuvarande standarförare Max Kynning
[email protected]

Posten som värdinna är ett hedersuppdrag som innebär att du tillsammans med värden verkställer och förkroppsligar MF:s värdskap vid de officiella tillställningar som MF bjuder in gäster till. Värdparet skickar personliga inbjudningar till de som ska bjudas till MF:s sittningar och fester, sammanställer sittningsanmälningar till Programutskottet och gör bordplaceringen på sittningarna. Under festerna välkomnar värdparet gästerna, handhar MF:s gästbok, svarar på frågor och har ett ansvar att representera kåren gentemot gästerna. Det är en väldigt social roll som kräver mycket planering.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021 (värd väljs under våren för perioden 1 juli – 30 juni)
Antal poster: 1
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Instruktion för värdparet

Såhär beskriver nuvarande värdinna Johanna Hagman ([email protected]) posten:

”Värdinna är den perfekta posten för dig som älskar att fixa och preppa inför fester! Som värdinna ansvarar man tillsammans med värden för att bjuda in medlemmar och gäster till Medicinska Föreningens större sittningar och baler, samt övergripande organisation av dessa, i nära samarbete med Programutskottet och Standarföraren! Plus att du får hänga med vår underbara värd Anne Östholm och får gå på alla sittningar! Fantastiskt rolig förtroendepost – sök!”

Gravvårdaren har till uppgift att ombesörja skötseln av Medicinska Föreningens grafplats på Norra begravningsplatsen i Solna samt att tillse att avtalet om förvaltning av Prosektor Axel Westermarks grav följs. Dessutom att arrangera fackeltåget till och ljuständningen på grafplatsen på alla själars dag som infaller söndagen efter alla helgons dag.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: svenska
Mer information finns i: Instruktion för gravvårdaren

Nuvarande gravvårdare Magnus Jungstedt

Chefredaktören är ansvarig utgivare av Medicinska Föreningens tidskrift Medicor och leder teamet som arbetar med att producera tidningen. Medicor-teamet är en del av Kommunikationsutskottet och tidningen har tidigare skickats ut som en fysisk tidning, samtidigt som en del artiklar publicerats på Medicors hemsida. Som chefredaktör för Medicor har du stor chans att påverka tidningens utformning och framtid då den under 2020 inte har producerats och du nu har chansen att starta upp produktionen på ett nytt sätt om du vill! Ställföreträdande utgivare hjälper chefredaktören och agerar ansvarig utgivare vid dess frånvaro.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 utgivare, 1 ställföreträdande utgivare
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: engelska

2019 års chefredaktör Isabelle Wemar beskriver posten såhär: ”The Editor in Chief is responsible for all parts of Medicor Magazine; the content and presentation of the magazine, the recruitment of writers, the social media output and social events. The Editor in Chief is head of the Editorial Board, which is made up of magazine section editors and social managers.”

Utgivare av MF:s hemsida är den som är ansvarig för det som publiceras på sidan www.medicinskaforeningen.se. Hemsidan handhas av Kommunikationsutskottet.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december
Antal poster: 1 utgivare, 1 ställföreträdande utgivare
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska

Internationella Nämnden har till uppgift att driva internationaliseringsfrågor vid Karolinska Institutet och inom MF. Internationella Nämnden samordnar sektionerna samt utser studentrepresentanter i organ vid KI som behandlar övergripande internationaliseringsfrågor. Ordförande i nämnden leder nämndens arbete och har till sin hjälp en vice ordförande som är ordförandes ställföreträdare. Sekreteraren för protokoll vid nämndens möten.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordförande, 1 vice ordförande, 1 sekreterare och högst 20 övriga ledamöter
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: inga specifika språkkrav
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Internationella Nämnden

 

Nuvarande ordförande John M. Bairoh
[email protected]

Likabehandlingsnämnden (LBN) arbetar tillsammans med universitetet och övriga studentkåren för att garantera lika villkor för alla studenter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.Ordförande i Likabehandlingsnämnden leder likabehandlingens arbete genom att skicka ut handlingar och kalla till möten samt genom att vara nämndens främsta företrädare. Vice ordförande hjälper ordförande i dess arbete och agerar ordförande vid dennes frånvaro. Sekreteraren för protokoll vid nämndens möten.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordförande, 1 vice ordförande, 1 sekreterare samt högst 20 övriga ledamöter
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: inga specifika språkkrav
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Likabehandlingsnämnden

 

2017 års ordförande för Likabehandlingsnämnden Micaela Gonzalez beskriver Likabehandlingsnämnden såhär: ”Likabehandlingsnämnden jobbar inom MF med studentperspektivet för likabehandling och lika förutsättningar för alla studenter på KI och inom MF. Likabehandlingsnämndens arbete kan handla om många olika delar utav utbildning och studentliv. Som en del utav Likabehandlingsnämnden deltar du i möten och planerar och utför olika aktiviteter/uppgifter. Likabehandlingsnämnden samarbetar även med andra delar utav kåren.”

Stipendieprövningsnämnden har till uppgift att bereda ärenden om utdelande av stipendier som Styrelsen ska besluta om. Detta innebär att nämnden föreslår när Styrelsen ska utlysa stipendier från fonderna som MF förvaltar samt går igenom alla inkomna ansökningar och föreslår Styrelsen vem som ska tilldelas stipendierna.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordförande och högst 6 övriga ledamöter
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska (kunna läsa inkomna ansökningar)
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för stipendieutdelning ur Medicinska Föreningens stipendier
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser

Nuvarande ordförande Pinja Ruuhinen
[email protected]

Stiftelser förvaltade av MF

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av Medicinska Föreningens samstiftelse för studier och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

 • 28 okt

  Kandideringsperioden öppnar!

  Läs mer om alla poster nedan och skicka in din kandidatur eller nominera någon du tror skulle passa till en post – eller fler.

  28 okt

 • 28 okt - 11 nov

  Kandideringsperiod

  Valberedningen går igenom ansökningarna löpande och intervjuar sökande till större poster.

  28 okt - 11 nov

 • 11 nov

  Sista dagen att kandidera och nominera!

  Se till att skicka in kandidaturer och nomineringar senast onsdag den 11 november via formuläret på sidan!

  11 nov

 • 14 nov

  Valberedningen skickar förslag till FuM

  Efter att ha gått igenom samtliga inkomna kandidaturer och nomineringar och haft intervjuer skickar Valberedningen sina nomineringar till Fullmäktige (FuM). Du kommer att bli kontaktad av Valberedningen med information om du blivit nominerad samt med mer information om FuM-mötet där förtroendeposterna ska väljas.

  14 nov

 • 21 nov

  FuM-sammanträde

  Lördagen den 21 november kl. 11.00 sammanträder Fullmäktige (FuM) för att välja förtroendeposterna! Sammanträdet sker digitalt, har du nominerats till en post kommer du att få länk skickad till dig så att du kan delta och presentera dig. Även om du inte nominerats av Valberedningen har du möjlighet att delta vid mötet och har chansen att bli vald om FuM beslutar att tillåta fri nominering. Poster som inte tillsätts tas istället upp på FuM-sammanträdet den 14 december.

  21 nov

Frågor?

Har du frågor om någon post eller om valprocessen?

För en del poster hittar du mejladress till personen som innehar posten nu och är mer än välkommen att höra av dig med frågor till hen! För frågor kring valprocessen och övrigt är du välkommen att kontakta Valberedningen på [email protected].