Sök förtroendeposter 2021

Är du en motiverad medlem som vill bidra till det kontinuerliga arbetet att göra Karolinska Institutet till en bättre miljö att studera och vistas i? Då behöver vi dig!

Den 14 december sker sammanträde med Fullmäktige – Medicinska Föreningens högst beslutande organ. Vid detta sammanträde ska de förtroendeposter för 2021 som inte valdes på senaste sammanträdet väljas. Studentengagemang är en central del av Föreningens verksamhet, som innebär påverkansarbete mot Karolinska Institutet, men även förbättringsarbete inom Medicinska Föreningens egna verksamhet. Vill du få din röst hörd, eller arbeta för att dina medstudenters röster blir hörda? Känner du att du har kunskap att bidra med för att få kårens verksamhet att bli mer effektiv? Kandidera till en förtroendepost!

Läs mer om posterna nedan och kandidera eller nominera via formuläret. Skicka in din kandidatur senast den 3 december. 

Förtroendeposter 2021

Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare och har i stort sett samma arbetsuppgifter som ordförande. Arbetet delas vanligen jämlikt mellan de båda. Även denna post är arvoderad på heltid och det är därför olämpligt att studera eller arbeta med annat samtidigt som man är vice ordförande. Vice ordförande-posten kan innehas av minst en och högst tre personer. I det fall fler än en person väljs beslutar Fullmäktige i vilken ordning personerna inträder i ordförandes ställe.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Arvoderingsgrad: heltid
Antal: 1-3
Valbar: studentmedlem
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Styrelsen

Nuvarande vice ordförande Puck Norell ([email protected]) beskriver posten såhär:

”Rollen som vice ordförande är en förtroendepost där ingen dag som är den andra lik, vilket passat mig perfekt då jag är en person som behöver ha många bollar i luften samtidigt. Jag har aldrig sett mig som en person med ledarskapskunskaper, men det är något som krävs av posten som vice ordförande. Det har varit en utmaning, men har fått mig att utvecklas otroligt mycket i min professionella roll såväl som mig som person.

Jag har fått möjligheten att tillsammans med ordförande leda Styrelsens arbete, representera MF gentemot KI och träffa alla er medlemmar och studenter. Det har varit speciellt viktigt under pandemin att föra er studenters talan i tider där undervisningen genomgått stora förändringar med digitala lösningar, men även studenters mentala hälsa fått lida. Det jag tyckt varit roligast är att lyssna på medlemmar och arbeta för att era idéer ska kunna realiseras. Det kan vara allt från att hålla evenemang som ökar gemenskapen av alla medlemmar till att hjälpa till med att föra vidare information från studenter till KI.

Jag har även tyckt det varit otroligt kul att arbeta med att ta fram ny dokumentation som kan effektivisera arbetet inom kåren. Utöver vice ordförande var jag även biträdande personalchef, vilket betyder att jag tillsammans med personalchefen lett MF:s personalstyrka. Det är ett viktigt jobb som kräver professionalitet och lyhördhet inför de anställdas behov. Du som vice ordförande kommer jobba tätt tillsammans med ordförande. Jag hade ynnesten att jobba i ett riktigt dream team, och hoppas på att även du kommer hitta en ordförande som du kan jobba lika bra med!”

Det finns fortfarande möjlighet att bli vald till styrelseledamot!

Styrelsen leder Medicinska Föreningen och är dess högst beslutande operativa organ. Som ledamot deltar man i beslutsfattande i strategiska frågor, stöttar utskott och sektioner och deltar i arbetsgrupper med specifika fokus inom Styrelsen. Posten ersätts med ett symboliskt arvode.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: totalt 13 personer inkl. ordförande, vice ordföranden, sekreteraren och redan valda styrelseledamöter
Valbar: studentmedlem i MF
Språkkrav: svenska, engelska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar och Reglemente för Styrelsen

Styrelsen 2020.

Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 2 suppleanter
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i: Medicinska Föreningens stadgar

Gravvårdaren har till uppgift att ombesörja skötseln av Medicinska Föreningens grafplats på Norra begravningsplatsen i Solna samt att tillse att avtalet om förvaltning av Prosektor Axel Westermarks grav följs. Dessutom att arrangera fackeltåget till och ljuständningen på grafplatsen på alla själars dag som infaller söndagen efter alla helgons dag.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1
Valbar: medlem i MF
Språkkrav: svenska
Mer information finns i: Instruktion för gravvårdaren

Nuvarande gravvårdare Magnus Jungstedt

Stiftelser förvaltade av MF

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av Stiftelsen Folke Sjöqvists 50-årsfond och Ulla Lindholms stipendiefond och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av Medicinska Föreningens samstiftelse för studier och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

Revisorns uppgift är att granska förvaltningen av J. Åkermans, B. Pernows och C.G. Bernhards stiftelse och säkerställa att man under verksamhetsåret följt lag, stadgar och reglementen på ett korrekt sätt.

Mandatperiod: 1 januari – 31 december 2021
Antal poster: 1 ordinarie, 1 suppleant
Valbar: alla
Språkkrav: svenska
Mer information finns i:
Medicinska Föreningens stadgar
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital

 • 21 nov

  Kandideringsperioden öppnar!

  Läs mer om alla poster nedan och skicka in din kandidatur eller nominera någon du tror skulle passa till en post – eller fler.

  21 nov

 • 21 nov - 3 dec

  Kandideringsperiod

  Valberedningen går igenom ansökningarna löpande och intervjuar sökande till större poster.

  21 nov - 3 dec

 • 3 dec

  Sista dagen att kandidera och nominera!

  Se till att skicka in kandidaturer och nomineringar senast onsdag den 3 december via formuläret på sidan!

  3 dec

 • 7 dec

  Valberedningen skickar förslag till FuM

  Efter att ha gått igenom samtliga inkomna kandidaturer och nomineringar och haft intervjuer skickar Valberedningen sina nomineringar till Fullmäktige (FuM). Du kommer att bli kontaktad av Valberedningen med information om du blivit nominerad samt med mer information om FuM-mötet där förtroendeposterna ska väljas.

  7 dec

 • 14 dec

  FuM-sammanträde

  Måndagen den 14 december kl. 18.00 sammanträder Fullmäktige (FuM) för att välja förtroendeposterna! Sammanträdet sker digitalt, har du nominerats till en post kommer du att få länk skickad till dig så att du kan delta och presentera dig. Även om du inte nominerats av Valberedningen har du möjlighet att delta vid mötet och har chansen att bli vald om FuM beslutar att tillåta fri nominering.

  14 dec

Frågor?

Har du frågor om någon post eller om valprocessen?

För en del poster hittar du mejladress till personen som innehar posten nu och är mer än välkommen att höra av dig med frågor till hen! För frågor kring valprocessen och övrigt är du välkommen att kontakta Valberedningen på [email protected].