Sök förtroendeposter inom SSCO!

Vill du vara med och påverka framtiden för Stockholms studenter? Nu har du chansen! Stockholms studentkårers centralorganisations (SSCO) studentråd ska den 22 maj 2019 välja ett flertal förtroendevalda till poster inom SSCO för läsåret 19/20. Det finns flera poster att söka till:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • 7-9 styrelseledamöter
 • Likvärdigt antal suppleanter till styrelsen
 • Studentrådsordförande
 • Vice studentrådsordförande
 • Studentrådssekreterare
 • Sakrevisor
 • Sakrevisorssuppleant
 • Auktoriserad revisor
 • Auktoriserad revisorssuppleant
 • 5-7 ledamöter till valberedningen

Nomineringar

Nominering sker skriftligen till Medicinska Föreningens styrelse som skickar vidare MF:s nomineringar till SSCO:s valberedning. Den som har rätt att nominera är medlem i Medicinska Föreningen.

Nomineringar skickas till [email protected] senast den 7 april och ska innehålla följande:

 • Kandidatens CV och personligt brev (inkl. e-postadress och telefonnummer)
 • Info om vem som skickar in nomineringen (namn och verifikation av kårmedlemskap
  alternativt personnummer)
 • Kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringar (e-postadress och telefonnummer)
 • Märk mejlet med “Nominering Förnamn Efternamn”
 • Nomineringen kan även innehålla en motivering från den som nominerar, men det är inget krav.

Läs mer om uppdragen på SSCO:s hemsida.