Sök förtroendeposter inom Medicinska Föreningen 2019

Fullmäktige beslutade 2015 att påbörja projektet Framtidens Kårhus som syftar till att totalrenovera kårhuset med hjälp av donerade medel. Arbetet med att planera hur själva huset skall se ut är nu färdigt och man går under 2019 in i en mer aktiv fas med mycket fokus på insamling av donationer och på planering av hur MF:s verksamhet skall fungera under renoveringen och efteråt. Arbetet med detta projekt kommer genomsyra Medicinska Föreningen under 2019 och det kommer sannolikt påverka alla förtroendevalda på ett eller annat sätt, det är projektledningens och MF:s förhoppning att du som söker förtroendeposter i kårens organ också skall finna projektet intressant och göra vad du kan för att stötta det!

Nedan kan du kandidera till olika posterna. Notera att du inte kan kandidera till flera poster i samma formulär, utan att om du vill kandidera till flera poster måste fylla i formuläret en gång per post.

Lediga poster

 • Sakrevisorer 2018 – 2 ordinarie och 2 suppleanter

  Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under förra året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

 • Sakrevisorer 2019 – 2 ordinarie och 2 suppleanter

  Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under förra året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

 • Koordinator för studentrepresentation
 • Auktoriserad revisor
 • Revisor och revisorssuppleant för Stiftelsen  Folke Sjöqvists 50-årsfond
 • Revisor och revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studier
 • Revisor och revisorssuppleant för Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor
 • Revisor och revisorssuppleant för J. Åkerman, B. Pernows och C.G Bernhards stiftelse