Sök förtroendeposter inom Medicinska Föreningen

Lediga poster

 • Valnämnd – 2-5 ledamöter

  Valnämnden arrangerar valet till Fullmäktige i oktober. Det inbegriper att informera om valet och hur man kandiderar, ta emot kandidaturer till Fullmäktige, informera om hur man röstar och genomföra valet och kungöra resultatet.

 • Sakrevisorer 2018 – 2 ordinarie och 2 suppleanter

  Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under förra året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

 • Sakrevisorer 2019 – 2 suppleanter

  Sakrevisorernas uppgift är att granska Medicinska Föreningens verksamhet för att säkerställa att man följt stadgar, utvecklas och att beslut fattats på korrekt sätt. Detta innebär att man går igenom de protokoll som producerats under förra året och lämnar ett utlåtande om hur väl föreningens organ fullgjort sina plikter enligt ovan.

 • Auktoriserad revisor

Kandidera

Kandidaturen ska innehålla följande uppgifter:

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • vilken post kandidaturen avser
 • de kvalifikationer för posten som den kandiderande vill åberopa

Kandidaturen ska skickas till valberedningen på e-post [email protected].