Klimatföreningen

Klimatföreningen vid Medicinska Föreningen arbetar för att uppmuntra miljöarbete av studentkåren, Karolinska institutet samt studenterna själva.