Stipendieprövningsnämnden

Stipendieprövningsnämnden har till uppgift att styrelsen bereda ärenden om utdelande av stipendier genom prövning av inkomna ansökningar. Nämnden sköter också utlysandet av stipendierna och ser till att ansökningar kommer in.

Stipendieprövningsnämnden utgöres av dess ordförande och högst sex övriga ledamöter. Nämndens ledamöter har tystnadsplikt i frågor rörande enskilda föreningsmedlemmars personliga och ekonomiska förhållanden.

Läs mer om våra stipendier här.