Styrelsen

Medicinska Föreningens styrelse är det verkställande organet som leder föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och förvaltning, upprättar förslag till budget, sammanställer föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning, anställer tjänstemän och fastställer dessas anställningsvillkor samt beslutar i diverse dagliga ärenden.

Det är styrelsen som bereder ärenden som skall behandlas av kårfullmäktige. Styrelsen består av 7-13 personer och ansvarar inför kårfullmäktige som även utser samtliga styrelsemedlemmar vid fullmäktiges konstituerande sammanträde. Vid sina möten kan styrelsen adjungera personer, som styrelsen anser bör vara närvarande vid behandlingen av en speciell fråga.

Styrelsen för 2017 utgörs av:

Presidium

Presidiet består av Ordförande och vice Ordförande för Medicinska Föreningen. De har, i korta ordalag, till uppdrag att representera Medicinska Föreningen och föra dess talan. De ska också se till att beslut som fattas av Fullmäktige och styrelsen blir genomförda.

Ordförande för Medicinska Föreningen

Max Kynning
[email protected]
08-524 830 77

Vice Ordförande för Medicinska Föreningen

Pontus Dannberg
[email protected]
08-524 830 76

Sekreterare:

Matilda Kjellander

Ledamöter:

Klara Arvidsson
Ghonchehgol Assadi
Nina Aurell
Sandra Carlsson
Linnéa Dalman
Bethel Embaie
Sammy-Jo Geara
Johanna Hagman
Iuliia Savchuk
Katarina Stojanovic

Kontakt: [email protected]