Utskott & nämnder

Medicinska Föreningen är en stor organisation som leds av föreningens styrelse. Merparten av arbetet utförs dock av ett flertal kårorgan som delas in i utskott, nämnder och projektgrupper. Dessa organ föreslår sin egen verksamhet och verkställer i stor mån sitt arbete självständigt med hjälp av engagerade deltagare och de medel organet tilldelats. Ordförande och ledamöter i utskott och projektgrupper utses av styrelsen.

Likabehandlingsnämnden, valnämnden och valberedningen utses av fullmäktige för att kunna arbeta mer oberoende.

Välj något av kårorganen för att läsa mer om dess verksamhet!