Mottagningsutskottet (MU)

Välkomna till Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen!

Som ny student på KI kommer de första veckorna innebära mer än bara föreläsningar och litteraturinköp – det är nu du kommer att möta de människor som framöver kommer att följa dig genom allt från pluggångest till post-tentaeufori. Det kan röra sig om framtida kursare, galna faddrar eller inspirerande nya äldrekursare. För att du som ny student på bästa sätt ska få lära känna dessa människor vill vi i Mottagningsutskottet bjuda in dig till en mottagning som du sent kommer att glömma!

Mottagningsutskottet (MU) är en del av Din studentkår, Medicinska Föreningen. Varje ny termin sprakar vår verksamhet igång för att mottaga alla studenter till KI. Med allt från pubrundor, sittningar och fester i kårhuset till traditionsenliga lekar och tävlingar vill vi ge dig en inblick i lite av allt Medicinska Föreningen har att erbjuda!

Mottagningen börjar med två Välkomstdagar, en på vårt campus i Solna och en i Flemingsberg. På detta följer mottagningsveckorna, då du får bekanta dig med Mottagningsutskottet och många andra utskott & föreningar. Se till att inte missa vår traditionella Amphioxdag där ni tävlar i lag runt om i Stockholm och Amphioxsittningen samma kväll där ni äntligen blir en del av Medicinska Föreningen! Vi har också en temasittning med utklädnad där temat skiftar varje termin. Se till att hålla utkik efter många roliga aktiviteter under den kommande terminen.

I mottagningsschemat nedan finns både Mottagningsutskottets egna aktiviteter och aktiviteter som hålls av enskilda utskott eller föreningar för att du ska få en inblick i deras verksamhet. Så vare sig du vill komma närmare dina kursare, få tips om stadens bästa hak eller är intresserad av en viss del inom Medicinska Föreningen, så finns här något för dig!

Varma hälsningar från hela Mottagningsutskottet!

Ordförande: Kaj Li
Vice ordförande: Rebecca Heurlin