Studentrepresentant

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot Karolinska Institutet (KI) för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Det enklaste sättet att ta ett första steg och lära sig mer om detta är att kontakta och utforska din utbildningssektion. Genom din sektion kan du ta reda på mer och engagera dig och påverkar ditt eget program som studentrepresentant. Du kan också kontakta [email protected] om du vill veta mer!

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Lediga poster

Här kan du söka lediga studentrepresentantposter inom KI.

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Bereds av/väljs av:
Makroekonomiska gruppen (MEG)Beredande organ för konsistoriets respektive rektors beslut avseende långsiktig ekonomisk planering inklusive uppföljning samt modeller för kostnadsfördelning. Samt för fakultetsnämndens beslut avseende långsiktig resursfördelning och modeller för resursfördelning.1Valberedningen/Fullmäktige
Samordningsgrupp för kvalitetsarbeteBereder rektors beslut avseende kvalitetssystemet samt fakultetsnämndens strategiska beslut för genomförande av kvalitetsarbetet i KI:s kärnverksamheter. Samordnar även KI:s arbete med externa kvalitetsgranskningar.1Valberedningen/Fullmäktige
Arbetsmiljönämnden tillika biträdande studerandeskyddsombudSkyddskommitté enl AML 6 kap 8-9§§. Deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följer utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.1Valberedningen/Fullmäktige
Arbetsgrupp för internationella frågorEn grupp under kommittén för utbildning som arbetar med internationella frågor i utbildningarna. Representanten kan räkna med 3-4 möten per termin. OBS ej vald post för 2019.1Valberedningen/Fullmäktige
Projektgrupp för ett projekt inom hållbar utvecklingProjektgrupp för projektet Strukturerat och sammanhängande arbete med hållbar utveckling / SDG på KI1Valberedningen/Fullmäktige
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för miljömedicinUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för molekylär medicin och kirurgiUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistikUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för ClintecUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för biovetenskaper och näringsläraUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för cell, molekylär-och utvecklingsbiologiUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för klinisk neurovetenskapUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för odontologi (Dentmed). Gäller endast forskarutbildningsfrågorUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för fysiologi och farmakologiUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för kvinnor och barns hälsaUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhusUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för klinisk forskning och utbildning SödersjukhusetUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för laboratoriemedicinUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för Institutionen för lärande, informatik, management och etikUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för medicinsk biokemi och biofysikUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för medicin, HuddingeUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för medicin, SolnaUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologiUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för neurovetenskapUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälleUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstutitionen för onkologi-patologiUtbildningsrådet/Styrelsen
Utbildningsnämnder och övriga InstitutionsrepresentanterInstitutionen för global folkhälsaUtbildningsrådet/Styrelsen
EuropauniversitetetSamarbete mellan ett antal universitet i Europa som KI är delaktigt i.2Utbildningsrådet/Styrelsen
Projektgrupp för översyn av KI:s resursfördelningsmodellerÖversyn av KI:s resursfördelningsmodeller1Utbildningsrådet/Styrelsen
Studentrepresentanter till prioriteringsgrupp ALF Ped och KI PedPrioriteringsgruppen för årets utlysning av ALF pedagogiska forskningsmedel och KI pedagogiska projektmedel. Studentrepresentanterna ska läsa och bedöma samtliga ansökningar utifrån utlysningarna. Studentrepresentanterna ska också delta aktivt på prioriteringsmötet den 28 aug (heldag). Ersättning utgår om 7.500 kr till studentrepresentanter som läst och granskat ansökningar och deltagit aktivt i diskussionerna på prioriteringsmötet.1Utbildningsrådet/Styrelsen
Referensgrupp för KI's profilprodukterReferensgrupp för diskussioner kring utbudet av KI's profilprodukter1Utbildningsrådet/Styrelsen
Kommittén för forskningKommitté umder fakuotetsnämnden för forskningsfrågor1Utbildningsrådet/Styrelsen

För frågor kring poster som bereds av Valberedningen, kontakta [email protected].

För frågor kring poster som bereds av Utbildningsrådet, kontakta Utbildningsrådets ordförade på [email protected].