Bli studentrepresentant

Att bli studentrepresentant är bland det roligaste och mest givande man kan göra under sin studietid. Som studentrepresentant för du studenternas talan mot Karolinska Institutet (KI) för att ge vårt perspektiv och skapa ett bättre universitet för oss alla.

MF har studentrepresentanter i princip i alla KI:s organ. Allt ifrån sektionsmedlemmar som sitter i olika kommittéer och nämnder på programnivå till av Föreningen centralt utsedda personer som representerar studenterna och MF i KI:s arbetsgrupper, råd, verksamhetsstyrelser och KI:s styrelse Konsistoriet.

Studentrepresentation kan verka läskigt i början, men det behöver inte alls vara så svårt eller läskigt! Men man blir snabbt varm i fötterna och märker att KI:s lärare och personal verkligen lyssnar på vad man säger. Man lär sig otroligt mycket och får erfarenheter som man har nytta av livet ut.

Det enklaste sättet att ta ett första steg och lära sig mer om detta är att kontakta och utforska din sektion. Genom din sektion kan du ta reda på mer och engagera dig och påverkar ditt eget program som studentrepresentant. Du kan också kontakta [email protected] om du vill veta mer!

Bli studentrepresentant och påverka din och alla dina medstudenters utbildning vid Karolinska Institutet! 

Lediga poster

Organ:
Beskrivning:
Antal lediga poster:
Bereds av/väljs av:
Makroekonomiska gruppen (MEG)Beredande organ för konsistoriets respektive rektors beslut avseende långsiktig ekonomisk planering inklusive uppföljning samt modeller för kostnadsfördelning. Samt för fakultetsnämndens beslut avseende långsiktig resursfördelning och modeller för resursfördelning.1Valberedningen/Fullmäktige
Projektgrupp för ett projekt inom hållbar utvecklingProjektgrupp för projektet Strukturerat och sammanhängande arbete med hållbar utveckling / SDG på KI1Valberedningen/Fullmäktige
Institutionen för miljömedicinInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för molekylär medicin och kirurgiInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistikInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för ClintecInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för biovetenskaper och näringsläraInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för cell, molekylär-och utvecklingsbiologiInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för klinisk neurovetenskapInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för odontologi (Dentmed). Gäller endast forskarutbildningsfrågorInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för fysiologi och farmakologiInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för kvinnor och barns hälsaInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhusInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för klinisk forskning och utbildning SödersjukhusetInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för laboratoriemedicinInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för Institutionen för lärande, informatik, management och etikInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysikInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för medicin, HuddingeInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologiInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för neurovetenskapInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälleInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Instutitionen för onkologi-patologiInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Institutionen för global folkhälsaInstitutionsrepresentanter och Utbildningsnämnder. Utbildningsnämnder har övergripande ansvar för genomförande och samordning av institutinens utbildningsansvar.
Institutionsrepresentatner väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid avsaknad av andra representanter.
Utbildningsrådet/Styrelsen
Kommittén för forskningKommitté under fakuotetsnämnden för forskningsfrågor1Utbildningsrådet/Styrelsen
Styrgruppen för Sammanhållet verksamhetsstödÖversyn av verksamhetstöd1Utbildningsrådet/Styrelsen
Biträdande huvudstuderandeskyddsombudArbetar tillsammans med ordinarie ombud i frågor som rör studenters arbetsmiljö. Representerar även MF i KIs nämnd för arbetsmiljöfrågor.1Valberedningen/FuM
Råd för utredning av avvikelser från god forskningssed1Utbildningsrådet/Styrelsen
Prorektors lika villkors grupp1Utbildningsrådet/Styrelsen
Studentrepresentant till projektet Införande av Digital TentamenFöra studenternas talan gällande införandet av digitala examinationer i styrgruppsmöten som hålls uppskattningsvis varannan månad.1Utbildningsrådet/Styrelsen
Studentrepresentant till UFS arbetsgrupp för återupptagande av studierFöra studenternas talan gällande prioriteringsregler för studenter vid återupptagande av studier då det finns fler sökande än platser.3Utbildningsrådet/Styrelsen
Bedömargrupp, nytt mastersprogramFöra studenternas talan i möten där beslut om det nya mastersprogrammet tas.1Utbildningsrådet/Styrelsen
Styrgrupp kursansvar för nya läkarprogrammetRepresentera studenterna i beslut om kursansvariga institutioner samt resursfördelning inom nytt 6-årigt läkarprogram.1Utbildningsrådet/Styrelsen
RekryteringsutskottetRepresentera studenterna i centrala beslut om rekrytering på KI1Utbildningsrådet/Styrelsen

Om utbildningsnämnder och institutionsrepresentanter

Utbildningsnämnder har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av en institutions utbildningsansvar.

Institutionsrepresentanter väljs för att täcka upp övriga grupperingar och uppdrag som kan finnas vid en institution. Institutionsrepresentanter kan även sitta i utbildningsnämnder vid behov samt avsaknad av andra studentrepresentanter.

Grupper och uppdrag varierar otroligt mycket mellan olika institutioner. Undrar du vad som behövs vid i form av representation vid en Institution? Då kan du kontakta institutionen i första hand och även vår ordförande för Utbildningsrådet på [email protected] eller KI på [email protected]. Kanske det finns just något du vill bidra till! Alla studenter vid KI som är medlemmar i MF kan väljas!

Här hittar du alla institutioner vid KI och kan läsa mer om dem.

För frågor kring poster som bereds av Valberedningen, kontakta [email protected].

För frågor kring poster som bereds av Utbildningsrådet, kontakta Utbildningsrådets ordförade på [email protected].