Arbetsterapisektionen (Artemis)

Arbetsterapisektionen Artemis är MF:s sektion för studenter vid arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet.

Hos oss planeras olika evenemang under terminerna som alla arbeterapeutstudenter får ta del av. Evenemang som återkommer varje termin är exempelvis Kollo för våra nya studenter samt Avslutningsfikat då vi studenter träffas och avslutar terminen tillsammans. Vi diskuterar också eventuella problem med utbildningen och utbyter erfarenheter med andra sektioner och MF. Artemis är till för dig! Målet är därför att alltid ha två representanter från varje termin så att varje student kan föra fram sina åsikter till sina representanter och göra sin röst hörd. Artemis har möten minst en gång i månaden och alla arbetsterapeutstudenter är givetvis välkomna att delta på dessa möten. Tid och plats för våra möten annonseras på anslagstavlan utanför köket på plan 4.