Audionomsektionen (AS)

Audionomsektionen är MF:s sektion för studenter vid audionomprogrammet vid KI.

Sektionen arbetar med frågor om studenthälsa, utveckling av utbildningen och studiesociala aktiviteter. Hos oss planeras olika evenemang under terminerna som alla audionomstudenter får ta del av. Vi diskuterar också eventuella problem på utbildningen och utbyter erfarenheter med andra sektioner och Medicinska Föreningen. Målet är därför att alltid ha två representanter från varje termin så att varje student kan föra fram sina åsikter till sina representanter och göra sin röst hörd.