Biomedicinska Analytikersektionen – BAS

Biomedicinska analytikersektionen (BAS) är MF:s sektion för studenter vid biomedicinska analytikerprogrammet vid KI. Sektionens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildningsfrågor, studiesociala frågor (BASA) och internationaliseringsfrågor (BIG). Tillsammans jobbar vi för att din studietid på biomedicinska analytikerprogrammet ska bli så givande och kul som möjligt!

Kontakta oss gärna om du önskar mer information om studentengagemang eller sektionsområdena. Information angående våra aktiviteter och dylikt finns på vår Facebook-sida eller Instagram-sida. Val av samtliga representanter sker inför varje vårtermin (mandatperiod är från vårtermin till och med hösttermin) med undantag för Terminsansvariga, som väljs redan i Termin 1. Om inte samtliga poster kan tillsättas vid ordinarie valmöte, går det bra att söka året om. Önskar du titta närmare på BAS arbete, är du mer än välkommen på någon av våra möten – de är öppna för alla studenter vid programmet. Tid och lokal för nästa BAS-möte publiceras på Facebook och på Canvas där även dagordningar och protokoll från varje BAS-möte finns.

Du behöver inte ha en post inom BAS för att delta i våra event, alla BMA-studenter är välkomna!

Har du frågor, behöver du hjälp, vill du göra en event eller är intresserad av ett engagemang i BAS? Varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]!